≡ Menu

Şahabeddin Süleyman

1885 yılında dünyaya  geldi. Çocukluğu İzmir ve İstanbul’da geçti. İlk ve orta tahsillerini sekiz yıllık İzmir İdadisi’nde 1901 yılında tamamlayarak, aynı yıl Mekteb-i Mülkiye-i Şhane’ye kaydoldu. Mülkiye’de okurken babasının vefatı sebebiyle çalışmaya başladı. Maarif Nezareti İzmir Tedrisat-ı İbtidaiyye katipliği yaptı.

Mülkiye’den mezun olduktan sonra Aralık 1908’de Vefa İdadisi Fransızca öğretmenliği  ve müdür muavinliği görevine atandı. Burada çalışırken Çıkmaz Sokak’ı yayınladı. Kitabın edebi çevrelerde kopardığı gürültüler ve içeriği sebebiyle 1919 yılı Mayıs ayında Vefa İdadisi’ndeki görevinden uzaklaştırıldı.

On bir ay işsiz kalan Süleyman, 1911’de İstanbul Mekteb-i Sultanisi’nde Lisan-ı Osmani öğretmenliğine atandı. 1914’te Darulmuallim-i Aliye’de edebiyat ve İstanbul Sultani’sinde edebiyat ve felsefe öğretmenliği yaptı. 1914 yılında şair İhsan Raif ile evlendi. 1919 yılında İsviçre’de İspanyol gribinden öldü.

 

Oyun hakkında:

• “Çıkmaz Sokak – Sanat Kişisel ve Saygındır” (Sennur Sezer, Radikal Kitap, 18 Ocak 2013)