Ömer Madra
≡ Menu

Ömer Madra

1945, İstanbul doğumlu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1968 mezunu. 1970-1982 yılları arasında SBF’de uluslararası hukuk dalında öğretim üyesi olarak çalıştı, 1982 ile 1994 yılları arasında Milliyet, Güneş, Yeni Binyıl ve Birgün gazeteleriyle Şehir, Gergedan, Playboy, Start, Arredamento/Dekorasyon dergilerinde gazetecilik, dergi editörlüğü ve yazarlık yaptı. 1995’ten beri Açık Radyo (94.9 FM) kurucu ortağı, genel yayın yönetmeni ve programcısı, 1996’dan beri de İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler bölümünde öğretim üyeliği yapmaktadır. Yazarın, yurt içinde ve yurt dışında yayınlanan çok sayıda makale ve söyleşisinin yanı sıra Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Bireysel Başvuru Hakkı (A.Ü. SBF Yayınları, 1980), Migrant Workers and International Low (Ankara, 1985), Romanımda Sana Bir Ses… (Remzi, 1991), Rüzgâra Karşı (YKY, 1996), Rüzgâra Karşı – II (www.altkitap.com, 2001), Akıntıya Kürek (Parantez, 2002) gibi kitapları ve J.D. Salinger’den yaptığı bir çevirisi (Franny ve Zooey, YKY, 1992) vardır.

 

 

 

 

 

KİTAPLARI