≡ Menu

Mehmet Uğur

1954’ta Hatay, Samandağ’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Samandağ’da yaptı. 1978’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari İlimler Fakültesi’nden mezun oldu. 1981-1985 yılları arasında Mamak’ta tutuklu olarak kaldı. Yurtdışına çıktıktan sonra, 1986-1988 arasında London School of Economics’te (LSE) lisans üstü eğitimini bitirdi ve doktorasını tamamladı.

mehmet ugur

Doktora tezinde AB’nin dış politika belirleme sürecini ve AB-Türkiye ilişkilerini inceleyen Mehmet Uğur, 1990 yılından beri çalıştığı ve halen Jean Monnet kürsüsü başkanlığını yürüttüğü Greenwich Üniversitesi’nde iktisat bölümünde öğretim üyesidir; makro-iktisat, uluslararası iktisat ve Avrupa kamu politikası dersleri vermekte, Avrupa Kamu Politikası baskılı üst lisans programını yönetmekte ve Avrupa bütünleşmesi ve AB dış ilişkileri konularında çalışma yapan doktora öğrencilerine danışmanlık yapmaktadır.

Yayınları arasında Avrupa Birliği’nde Ekonomi Politika Konuları ve Açık Ekonomide Makroiktisat Politikası başlıklı iki derleme ve entegrasyon teorisi, makro-iktisat, AB ticaret politikası, küreselleşme ve AB-Türkiye ilişkileri konularında çok sayıda makale vardır. N. Canefe’yle birlikte derlediği Türkiye ve Avrupa Entegrasyonu Routledge’dan yayınlanmıştır. Halihazırda, bölgesel entegrasyonun ‘kamu yararı’ üretimi üzerindeki etkisi ve UNESCO’nun başlattığı ‘sınırsız göç’ projesi kapsamında serbest dolaşımın küresel düzeydeki yönetimi konularında araştırma yapmaktadır.

Hayatını Brighton’da sürdürmekte olan yazar, evli ve iki çocuk babasıdır.

 

Yazarın Agora Kitaplığı’ndan çıkan kitapları:

• Müzakerelerden Üyeliğe: AB-Türkiye Gündemindeki Sorunlar (Osman Akınhay’la söyleşi kitabı, 2005)
• Avrupa Birliği ve Türkiye: Bir Dayanak/İnandırıcılık İkilemi (2004)

 

Yazarın bu sitede yer alan yazısı:

• “Geç Liberallerin Zararlı Mirası Üzerine Kısa Bir Değerlendirme” (BirGün, 26 Aralık 2012; Mesele Kitap Dergisi, Sayı: 73, Ocak 2013)

 

 

 

KİTAPLARI