Bülent Gökay
≡ Menu

Bülent Gökay

1985 yılından beri İngiltere’de yaşayan Bülent Gökay, üniversite eğitimini Kuzey Londra Üniversitesi’nde, ardından da yüksek lisansıbülent gökaynı Cambridge Üniversite’sinde tamamladı. İngiltere’nin çeşitli üniversitelerinde araştırma görevlisi ve öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra 1996 yılında Keele Üniversitesi’ne geçen Bülent Gökay, halen aynı üniversitenin Uluslararası İlişkiler bölümünde dersler vermekte ve üniversitenin yüksek lisans programlarının genel direktörlüğü görevini sürdürmektedir. Akademik çalışmaları yanısıra bağımsız araştırmacı olarak da özellikle Afganistan ve Irak’taki savaşlara karşı çalışmalarıyla tanınan Bülent Gökay, Iraq Body Count (Irak’taki Sivil Kayıpların Sayımı) araştırma programının ve İngiltere çapında faaliyet gösteren Stop-the-War-Coalition’un (Savaşı Durdurun Kampanyası) kurucu üyesidir. İngilizce’de yayınlanan kitapları arasında Hazar Denizi Petrollerinin Siyasi Haritası (1998), 1970’lerden Günümüze Doğu Avrupa (2001), Yeni Amerikan Emperyalizmi (2005) ve Sovyetler Birliği’nin Doğu Politikası ve Türkiye, 1920-1991 (2006) adlı yayınlar yer almaktadır.

Bülent Gökay’ın Emperyalizm ile Bolşevizm Arasında Türkiye (2006) adlı kitabı Agora Kitaplığı tarafından yayınlanmıştır.