Terry Eagleton
≡ Menu

Terry Eagleton

1943, Salford doğumlu. Cambridge Üniversitesi’ni bitirdi ve aynı üniversitede kısa bir süre öğretim üyeliği yaptı.

1969’da Oxford Üniversitesi’nde çalışmaya başladı. Sonraki yıllarda New Left Review başta olmak üzere çeşitli dergilerde yazılar yazdı, edebiyat kuramı alanında önemli çalışmalara imzasını attı. Halen Oxford’daki görevini devam ettirmektedir.

Başlıca yapıtları arasında Shakespeare ve Toplum (1967), Sürgünler ve Mülteciler (1970), Marksizm ve Edebiyat Eleştirisi (1976), Eleştiri ve İdeoloji (1976), Walter Benjamin ya da Devrimci Bir Eleştiriye Doğru (1981), Edebiyat Kuramı (1983), Eleştirinin İşlevi (1984), Estetik İdeolojisi (1990), İdeoloji: Bir Giriş (1991), Postmodernizmin Yanılsmaları (1998), Kapı Bekçisi (2001) ve Tatlı Şiddet (2002) sayılabilir. Ayrıca Brecht and Company (yayınlanmadı) ve Aziz Oscar (1990) başlığını taşıyan iki oyun kitabı vardır.

Agora’dan çıkan ve Eagleton’ın kaleme aldığı tek roman olan Azizler ve Alimler (2003)  anekdotlar, idealler, kavramlar, kültürler ve St. Petersburg, Viyana ve (‘hiçbir şeyin başkenti’) Dublin gibi çalkantılı şehirler arasında gezinen keyifli ve oyuncul bir ‘fikir romanı’ sayılmaktadır.

Agora’nın yayınladığı diğer kitaplarından Şiir Nasıl Okunur (2011), yakın şiir okumasına dayalı bir çalışma olarak, şiir okuma sanatının nasıl tükenmeye yüz tuttuğunu ve çağımızın öğrencilerine artık dile karşı duyarlı olmanın neden öğretilmediğini irdelerken, Walter Benjamin ya da Bir Devrimci Eleştiriye Doğru (2013), Benjamin’in ruhundan geçenlere şöyle bir dokunabilme çabasıyla, Benjamin’in yapıtlarındaki belli başlı temalara eğilmektedir.