Oliver Roy
≡ Menu

Oliver Roy

1949, Fransa, La Rochelle doğumlu. Felsefe doçenti. 1985’ten itibaren CNRS’de (Ulusal Bilimsel Araştırmalar Merkezi) görev aldı. Siyasal İslam, Orta Asya ve Ortadoğu üzerine çok sayıda çalışması vardır. Yazarın Türkçe’de yayınlanan diğer kitapları şunlardır: Afganistan’da Direniş ve İslam (Yöneliş, 1990), Siyasal İslamın İflası (Metis, 1995), İran: Bir Devrimin Tükenişi (Farhar Khosrokhavar’la birlikte; Metis, 2000) Küreselleşen İslam (Metis, 2003), Yeni Orta Asya ya da Ulusların İmal Edilişi (Metis, 2009).

 

 

 

 

 

KİTAPLARI