Mihail Aleksandroviç Bakunin
≡ Menu

Mihail Aleksandroviç Bakunin

19. yüzyıl sosyalizmi ve anarşizminin en önemli siyasal figürlerinden Bakunin’in (1814-1876) hayatı ayaklanmalar ve barikatlarla geçti. Çarlık Rusya’sı İmparatorluk Muhafız Alayı’nda kısa bir dönem düşük rütbeli bir subay olarak görev yaptıktan sonra felsefe okumak için gittiği Moskova ve Berlin’de sosyalist fikirlerle karşılaştı. Daha sonra gittiği Paris’te Pierre Joseph Proudhon, George Sand ve yıllar sonra kanlı bıçaklı olacakları Karl Marx’la tanıştı. 1848 Devrimi’ne katılan ve oradaki tutumuyla devrimci harekette tanınan Bakunin, 1849 Mayıs’ındaki Dresden ayaklanmasında tutuklandı, ölüm cezasına çarptırıldı, Çarlık Rusya’sına teslim edildi, orada hapsedildi, 1851’de Çar I. Nikolay’a itirafnamede bulundu ve 1855’de doğu Sibirya’ya gönderildi. Sibirya’dan kaçmayı başardıktan sonra Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve İsviçre’ye geçti. 1868’de Uluslararası İşçi Birliği’ne (Enternasyonal) katılan Bakunin’in önderlik ettiği 1870’de Lyons’taki başarısız ayaklanma, 1871 Paris Komünü’ne örnek teşkil etti. Enternasyonal’in 1872’deki Lahey Kongresi’de Marx’ın ayak oyunları sebebiyle arkadaşlarıyla birlikte atılan Bakunin, Marx’ın yaptığı sınıf çözümlemesini ve kapitalizme ilişkin öne sürdüğü ekonomik teorilerini kabul etmekle birlikte, Devlet ve Otorite hakkındaki görüşlerini de son derece aciz, yetersiz buluyordu. 1876’da Bern’de ölen Bakunin’in tüm sosyalist ve anarşistler arasındaki asıl ünü, arkasında bıraktığı eserlerden daha çok katıldığı ayaklanmalar ve barikatlardaki gösterdiği devrimci tavır ve yaptığı ajitatif konuşmalardan gelir. Bakunin’in bazıları kendi sağlığında bazıları da ölümünden sonra yoldaşları tarafından basılan eserleri şunlardır: Almanya’da Gericilik, Slavlara Çağrı, Rus, Polonyalı ve Diğer Slav Arkadaşlara ve İnsanlık Davası: Romanov mu, Pugachev mi yoksa Pestel mi?, Federalizm, Sosyalizm ve Anti-Teolojizm, Fransızlara Mektuplar, Tanrı ve Devlet, Paris Komünü ve Devlet Düşüncesi, Çara İtiraf, Devletçi Sosyalizm’in Eleştirisi, Marksizm, Özgürlük ve Devlet, Mazzini’nin Siyasal Kuramı ve Enternasyonal.

 

 

 

 

KİTAPLARI