Judith Butler
≡ Menu

Judith Butler

1956, ABD, Cleveland doğumlu. Bennington College mezun oldu, doktorasını Yale Üniversitesi’nde yaptı. 1990’da çıkan Gender Trouble kitabıyla feminist eleştiriye çok önemli bir katkı yapan Butler’ın Türkçe’de İktidarın Psişik Yaşamı (çev. Fatma Tütüncü, Ayrıntı, 2005) ve Kırılgan Hayat (çev. Başak Ertür, Metis, 2005) başlıklı kitapları yayımlandı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KİTAPLARI