John Schad
≡ Menu

John Schad

Loughborough Üniversitesi’nde Victorya Dönemi Çalışmaları öğretim üyesi. Victorians in Theory: from Browning to Derrida ve Queer Fish: Christian Unreason from Darwin to Joyce gibi çalışmaların yazarıdır.

KİTAPLARI