≡ Menu

Gönül Dönmez Colin

Gönül Dönmez Colin, 20 yıldan bu yana üniversitelerde dersler veriyor ve film eleştirileri yapıyor. Bunun yanı sıra pek çok kitaba katkıda bulunan Gönül Dönmez –Colin, The Companion Encyclopedia of Middle Eastern and North African Film (2001) adlı çalışmada görev aldı.

KİTAPLARI