≡ Menu

Walter Benjamin ya da Bir Devrimci Eleştiriye Doğru

Walter Benjamin‘e her dönemde duyulan yoğun ilgi ile, onun bir muamma gibi örülmüş eserlerini derinliğine kavrama arzusu arasında her zaman bir paralellik görülmez. Nitekim Terry Eagleton‘ın bu kitabı da, birçok yorumcunun beceremediği şekilde sistematik bir çerçeve oluşturmaya çalışmaktan ziyade, Benjamin‘in ruhundan geçenlere şöyle bir dokunabilme çabasıdır.

benjamin kapak dusuk coz

Kitabın birinci kısmı, Benjamin‘de bulunan üç esas temaya eğilir: Barok alegori, kültürel nesnenin metalaşması ve tarihe kurtarıcı bir müdahale olarak devrim anlayışı. İkinci kısımdaysa bir devrimci eleştiri ortaya koymanın sorunları ve imkanları ele alınmaktadır.

Yazar şöyle der: “Benim bu kitabı yazmamın en basit sebebi, bize karanlık zamanlarda tarihi yarıp geçecek olanların en alttakiler ve görünmeyenler olduğunu öğretmiş bulunan Walter Benjamin‘e saygı ve bağlılığımı sunmaktır.”

 

KİTABIN İÇİNDEKİLER:

Önsöz
1) Walter Benjamin
2) Bir Devrimci Eleştiriye Doğru
Walter Benjamin’e Saygı

 

Kitabın özgün adı: Walter Benjamin or Towards a Revolutionary Criticism
Türkçesi: Ferit Burak Aydar
282 sayfa
1. basım: Ekim 2013
Fiyatı: 7 TL (ucuz seri)
Edebiyat Kuramı: 14
Agora Kitaplığı: 423

 

walter benjamin or towards a revolutionary

***

 

Terry Eagleton‘ın Agora Kitaplığı’ndan çıkan diğer kitapları:

• Şiir Nasıl Okunur (2011)
• Azizler ve Alimler (2003)

 

***

 

Walter Benjamin‘in Agora Kitaplığı’ndan çıkan kitapları:

• Epik Tiyatro Üzerine Üç Metin (2014)

• Fotoğrafın Kısa Tarihi (2011)

Yorumunuzu buraya yazabilirsiniz