Varlık ve Zaman
≡ Menu

Varlık ve Zaman

Martin Heidegger‘in başyapıtı olan bu esere dair:

“Varlık ‘idesinin’ menşei ve imkanlarını araştırabilmek için, formal – mantıksal ‘soyutlama’ yoluna gitmek, yani teminat altına alınmış bir soru ve cevap ufkunu tayin etmiş olmak asla yeterli olamaz. yapılması gereken şey, ontolojik fundamental soruyu aydınlığa taşıyacak bir yol arayıp bulmak ve onu katetmektir.

“Bu yolun, yegane yol olup olmadığına ve hatta doğru yol olup olmadığına, onu katettikten sonra karar verebiliriz. varlığın nasıl yorumlanması gerektiğine ilişkin kavgayı hali hazırda çözümleyebilmemiz mümkün değildir, çünkü o henüz başlamamıştır bile.

“Netice itibari ile bu kavgaya ‘zorla başlatmak’ da mümkün değildir, çünkü kavganın başlayabilmesi için bazı hazırlıklara ihtiyaç vardır.

“İşte bu inceleme, tam da bu istikamette yol almaktadır. yoksa asli zamandan hareket edip varlığın anlamına vardıran bir yol mu vardır? yoksa bizatihi zaman kendini varlığın ufku olarak mı açığa çıkarmaktadır?”

 

463 sayfa
1. basım: Nisan 2009
Fiyatı: 40 TL
Düşünce-Felsefe: 11
Agora Kitaplığı: 220

 

Kaan H. Ökten‘in Heidegger‘in bu başyapıtını çevirme serüveniyle ilgili yazısı:

• “Bir Çeviri Deneyimi – ‘Varlık ve Zaman'” (Mesele Kitap Dergisi, Sayı: 22, Ekim 2008)

 

Kaan H. Ökten‘in Agora Kitaplığı’ndan çıkan Heidegger‘le ve Varlık ve Zaman‘la ilgili kitapları şunlardır:

• Heidegger’e Giriş (2012)
• ‘Varlık ve Zaman’ Kılavuzu (2008; çevirmenin Varlık ve Zaman‘ın daha iyi anlaşılması için hazırladığı kitap)
• Heidegger Kitabı (2004)