≡ Menu

“Varlık ve Zaman” Kılavuzu

Martin Heidegger‘in Varlık ve Zaman adlı başyapıtının çevirmeni Kaan H. Ökten‘in hazırladığı “Kılavuz”, birkaç görevi birden üstlenmeye çalışmaktadır:

Varlık ve Zaman‘a dair hem bir sözlük, hem bir sinopsis, hem bir kavramlar açıklaması ve hem de kısa bir yayım öyküsü özeti olması maksadıyla hazırlanmıştır. Amacı, yazarın yine Agora Kitaplığı’ndan çıkan Varlık ve Zaman kitabını Türkçe’ye çevirme sürecine teknik ve terminolojik bakımdan destek olmasıdır.

‘Kılavuz‘un ağırlığını, 2800’e yakın sözcükten oluşan sözlük ile 90’a yakın terimden oluşan kavramlar açıklaması oluşturmaktadır. Kitaptaki 83 paragrafın kısaca özetlendiği sinopsis, mütevazı bir rehber niteliğindedir. Varlık ve Zaman‘ın yayın tarihini kısaca anlatmak suretiyle kitabın nesnesel seyri özetlenmeye çalışılmıştır.

 

226 sayfa
1. basım: Eylül 2008
Fiyatı: 25 TL

 

Yazarın Agora’dan çıkan diğer kitapları:

Muallakta Var Olmak (2006)
Heidegger Kitabı (2004)
Heidegger’e Giriş (2012)
Ölüm Kitabı (2010)

 

Kaan H. Ökten’in Varlık ve Zaman‘ı çevirme serüveniyle ilgili yazısı:
– “Bir Çeviri Deneyimi – ‘Varlık ve Zaman'” (Mesele Kitap Dergisi, Sayı: 22, Ekim 2008)