Ulusların Kaderlerini Kendilerinin Tayin Hakkı
≡ Menu

Ulusların Kaderlerini Kendilerinin Tayin Hakkı

uluslarin kapak dusuk coz“Teorik olarak, burjuva-demokratik devrimin verili bir ulusun diğerinden ayrılmasıyla mı, yoksa eşitliğin sağlanmasıyla mı sonlanacağı önceden söylenemez; her iki durumda da proletarya için aslolan, kendi sınıfının gelişimini güvence altına almaktır. Burjuvazi içinse aslolan, proletaryanın amaçlarının önüne ‘kendi’ ulusunun amaçlarını çıkararak bu gelişimi engellemektir. Tam da bu sebeple proletarya kendisini, deyim yerindeyse, olumsuz bir talep olan ulusların kaderlerini kendilerinin tayin hakkının kabulüyle sınırlar, hiçbir ulusa açık çekle gitmez ve başka bir ulustan çalıp diğerine bir şeyler verme yükümlülüğüne girmez.”

“Başka ulusu ezen bir ulus özgür olamaz. … Ulusların kaderlerini kendilerinin tayin hakkının tek bir anlamı vardır, o da siyasal anlamda bağımsızlık hakkı, yani ezen ulustan siyasal olarak özgürce ayrılma hakkıdır. Özele indiğimizde, bu siyasal demokrasi talebi, ayrılacak olan ulusun ayrılma için ve ayrılma konusunda referandum için tamamen özgür bir şekilde ajitasyon yürütebilmesi anlamına gelir. Dolayısıyla, bu talep ayrılma, parçalanma ya da küçük devletler kurma talebine denk değildir. Tek bir anlamı vardır, o da her türlü ulusal baskıya karşı mücadelenin tutarlı bir ifadesi olmasıdır.”

“Diğer yandan, ezilen ulusların sosyalistleri, özel olarak, ezilen ulusun işçileri ile ezen ulusun işçileri arasında örgütsel birlik de dahil olmak üzere tam ve koşulsuz birliği savunmalı ve hayata geçirmelidirler. Bu olmadan burjuvazinin türlü çeşitli entrikaları, ihanetleri ve ayak oyunları karşısında proletaryanın bağımsız politikasını ve diğer ülkelerin proleterleriyle sınıf dayanışmasını savunmak mümkün olmayacaktır.”

“Bütün uluslar için tam eşitlik; ulusların kaderlerini kendilerinin tayin hakkı; bütün uluslardan işçilerin birliği; işte Marksizmin, bütün dünyadaki deneyimlerin ve Rusya deneyiminin işçilere öğrettiği ulusal program budur…”

(Vladimir İlyiç Lenin, arka kapak)

 

Türkçesi: Ferit Burak Aydar
176 sayfa
1. basım: Nisan 2012
Fiyatı: 18 TL
Teori: 16
Agora Kitaplığı: 351

 

Lenin Külliyatı’ndan şimdiye değin yayınlanmış olan diğer başlıklar şunlardır:

Nereden Başlamalı (2015)

• Sosyalizm ve Savaş (2014)
• Bolşevikler İktidarı Ellerinde Tutabilecekler mi? (2014)
• Emperyalist Ekonomizm – Marksizmin Bir Karikatürü (2014)
• Bolşevikler Devrime Gidiyor (2013)
• Köy Yoksullarına – Sosyalistler Ne İster? (2013)
• Bütün İktidar Sovyetlere (2013)
• 1917 Şubat Devrimi (2012)
• Friedrich Engels (2011)
• Proleter Devrimi ve Dönek Kautsky (2011)
• Komünist Enternasyonal – Komintern (2011)
• Uzaktan Mektuplar (2011)
• Nisan Tezleri (2011)
• Kronstadt’dan Parti İçi Muhalefete (2010)
• Karl Marx (2010)
• ‘Sol’ Komünizm – Bir Çocukluk Hastalığı (2010)
• Sosyalizme Geçiş Döneminde Ekonomi (2010)
• Ne Yapmalı (2010)
• Bolşevikler ve Proletarya Diktatörlüğü (2010)
• Sovyet İktidarı ve Dünya Devrimi (2010)
• Emperyalizm (2009)
• Yenilgicilik ve Enternasyonalizm (2009)
• Devlet ve Devrim (2009)