≡ Menu

Ulrike Meinhof

Şair Erich Fried’e göre Ulrike Meinhof, “Rosa Luxemburg’tan sonra Almanya’nın yetiştirdiği en büyük kadındı”.

Alman gazeteci Jutta Ditfurth’un altı yıllık yoğun çalışması ve araştırmaları sonucu hazırladığı bu Ulrike Meinhof biyografisi, bütün dünyanın devrim ateşiyle yanıp tutuştuğu o 1960’lı, 1970’li yıllarda Alman toplumunu derinden sarsan Kızıl Ordu (RAF) örgütünün, Andreas Baader’le birlikte en önemli isminin hayatını anlatır. Ditfurth’un biyografisi ayrıca, Almanya’nın ikinci dünya savaşından sonraki dönüşümünde aynı onyılların nasıl isyankâr bir atmosfere büründüğünün hikâyesidir.

 

464 sayfa
1. basım: Kasım 2010
Türkçesi: Saliha Nazlı Kaya
(tükendi)