Türk Romanının Kökenleri ve Gelişimi
≡ Menu

Türk Romanının Kökenleri ve Gelişimi

Bir edebi tür olarak on dokuzuncu yüzyılın son çeyreğinde ülkeye giren Türk romanının kökenleri, kendisini doğuran toplumsal, hatta siyasal ve zihinsel dönüşümden ayrı düşünülemez. Dolayısıyla, roman Türkiye’de, Batı’da ortaya çıkışından çok farklı ve kendine özgü nitelikler sergileyerek yeni bir algılama ve toplumsal kurgunun köklerini bağrında taşıyarak doğmuş, neredeyse bir siyasal aktör rolü oynamıştır.

Türk Romanının Kökenleri ve Gelişim

Ahmet Ö. Evin de bu çalışmasında, Türk romanının doğuşunu metinler üstünden ve arkaplanıyla birlikte irdelerken, dış etkenleri karşılaştırmalı ve çözümlemeci bir mantıkla ele alıp, romanın o dönemde bir toplumsal dönüşüm aracı olarak görüldüğünü örnekleriyle ortaya koyuyor…

 

Kitabın özgün adı: Origins and Development of the Turkish Novel
Türkçesi: Osman Akınhay
302 sayfa
1. basım: Ekim 2004
Fiyatı: 20 TL
Edebiyat Kuramı: 2
Agora Kitaplığı: 46

 

KİTABIN İÇİNDEKİLER

Türkçe Basıma Önsöz
Önsöz
Giriş
1) Geleneksel Anlatı
2) Bir Türk Romanına Doğru
3) Batıcılık: İdeoloji ve Pratik
4) Onyılın Sonu: 1889
5) Gerçekçiliğin Zaferi

Yorumunuzu buraya yazabilirsiniz