Türk Modelinin Çöküşü
≡ Menu

Türk Modelinin Çöküşü

Türk modeli neydi? İki kelimeyle: İslami liberalizm. Türk modeli ortaya çıktığında küresel çaptaki iş çevreleri ile uluslararası anaakım medya  bu evliliğe övgüler yağdırmıştı. Küresel sistemin gözünde, İslam’ın yönetilebilmesini sağlayan enturk-modeli-kapak-dusuk-coz iyi koz Türk modeliydi. Ülke içindeki  tüm sermaye grupları ve elit çevreler de Batı’nın gözbebeği haline gelen bu modeli gururla savunuyorlar; modeli (bölge lideri olmaya ve  Osmanlı İmparatorluğu’nu canlandırma hayalleriyle) Ortadoğu’ya ve
ötesine taşımak için AKP hükümetine ve partinin lideri Tayyip Erdoğan’a ellerinden gelen bütün desteği sunuyorlardı.

Gerçi Türkiye bu yola çok önceden girmişti. Erdoğan’ın AKP’si, 1980’lerden beri yürürlükteki İslami neo-liberalleşme doğrultusundaki uygulamaların sadece mirasçısı, yoğunlaştırıcısı ve koşullara göre ayarlayan öznesiydi. Erdoğan’ın şahsında Türkiye’nin son yıllarda iyice belirginleşen otoriterleşmesinin kaynağı da neo-liberal model ve onun bölgedeki ayağı olmaya çalışan İslami liberalizmdi.

Arap Baharı’nı ateşleyen 2011 ayaklanmaları Türk modelinin yıldızını iyice parlatacak gibiydi. Fakat Türk devletinin bu süreçteki hamleleri, ilk başta kendi nüfuzunu köstekleyen bir etki yapacaktı. Dahası, orta sınıfın kritik bir rol oynadığı bölgedeki isyanlar ile Türkiye’deki Gezi isyanı, sermayenin küresel çaptaki krizinin de katkıda bulunduğu yapısal bir huzursuzluğun en patlamalı şekilde dışa vurmasıydı. Bu süreçte Türk modeli içeride çökerken, Arap dünyasının dinamikleri de Türk modelini kopyalamanın hiç de kolay olmadığını gösterecekti.

Okurun daha önce Pasif Devrim kitabıyla tanıştığı Cihan Tuğal’ın elinizdeki bu kitabı, Türkiye, İran, Mısır ile Tunus’un yakın tarihlerindeki gelişmeleri de karşılaştırmalı bir analiz çerçevesinde değerlendirerek, Türk modelinin gözden düşüşünü ve Tahrir ile Taksim başta olmak üzere bölgedeki isyanların deneyimlerinin, başka bir ‘model’in yolunu gösterip gösteremeyeceğini irdelemektedir…

1. basım: Eylül 2016

352 sayfa

Fiyatı: 30 TL

Siyaset: 70

Agora Kitaplığı: 508

Yorumunuzu buraya yazabilirsiniz