≡ Menu

Televizyonda Gerçeklik Algısı

“Günümüzde insanoğlu ‘nesnel gerçeklik’i çoğu zaman televizyonun piyasa koşulları adına, teknik imkânlarla kodlanmış iletileri üzerinden dolayımlayarak alımlar. Kurmaca bi rgerçeklik içerisinde, kimi kimliklerin ön plana çıkarılarak sıradanlaştırıldığı, kimi olayların bağlamdan kopuk kesitler halinde sunulduğu gözardı edilir. Dolayısıyla, medyatik gerçeklik kurgusu içinde yeniden inşa edile ntelevizyon haberleri, çoğu zaman nesnel gerçekliğin önüne geçer.”

televizyonda gerceklik algisi

“Televizyonun dinamikleri, hayatın kendisine tanıklık etme hissini başarıyla tetiklemektedir. Bu durum izleyicideki ‘haber gerçeği yansıtır’, ‘kamera gerçekliğe tanıklık eder’ önkabulleriyle birleşince bir yanılsamayı beraberinde getirir; gerçekliğe sahip olmanın, onu hapsetmenin yanılsamasını. Görüntüler ise bunu yarattıkları için hâlâ ‘büyülü’dürler.”

“İşte bu çalışmada televizyo niletisi üzerinden kurulan ‘gerçeklik’ incelenmiştir. Kitle iletişim araçları, özellikle de televizyon, gerçekliği yeniden inşa etmektedir. Bu yeniden yapılandırma sürecinde yayın politikaları, ideoloji, ekonomik bağlantılar kadar televizyonun kendi yayın dinamikleri de (eşzamanlılık, ışık, açı, vb.) önemli rol oynamaktadır.”

(Ozan Otan, arka kapak)

 

224 sayfa
1. basım: Ocak 2014
Fiyatı: 20 TL
Sinema:
Agora Kitaplığı:

Yorumunuzu buraya yazabilirsiniz