Tarih Üzerine
≡ Menu

Tarih Üzerine

“Elinizdeki kitapta toplamış olduğum makaleler, bir dizi bütünlüklü ve birbiriyle ilintili problem üzerinde durmaktadır.

“Birincisi, ben, tarihin gerek toplum nezdinde gerekse siyaset alanında hangi yollarla kullanıldığına (veya kötüye kullanıldığına); bunun yanı sıra, dünyanın anlaşılıp kavranması ve yeniden şekillendirilmesine ne ölçüde katkıda bulunabileceğine eğiliyorum. Demek istediğim, bu makalelerde, tarihin başka disiplinler, özellikle de sosyal bilimler açısından taşıdığı değeri tartışıyorum.

“İkincisi, bu makaleler, tarihçiler ile geçmişteki olayları inceleyen başka disiplinlerden araştırmacılar arasındaki ilişkileri; yani, çeşitli alanlardaki tarihsel eğilimler, modalar ve müdahalelerle ilgili değerlendirmeleri kapsamaktadır.

“Üçüncüsü, bu kitap baştan sona benim tarih anlayışımı ortaya koymaktadır.”

(Eric Hobsbawm, arka kapak)

 

Kitabın özgün adı: On History (1994)
Türkçesi: Osman Akınhay
364 sayfa
3. basım: Şubat 2009
1.-2. basım: 1999, 2001 (Bilim Sanat)
Fiyatı: 35 TL
Tarih: 7
Agora Kitaplığı: 233

 

Hobsbawm‘ın Agora Kitaplığı’ndan çıkan diğer kitapları şunlardır:

• Parçalanmış Zamanlar (20. Yüzyılda Kültür ve Toplum) (2014)
• Dünya Nasıl Değişir – Marx ve Marksizm Yazıları (2014)
• Eşkıyalar (2011)
• Fransız Devrimi’ne Bakış – Marseillaise’in Yankıları (2009)
• Küreselleşme, Demokrasi ve Terörizm (2008)
• Geleneğin İcadı (2006; Terence Ranger’la beraber)
• Devrimciler (2006)

Sonraki yazı:

Önceki yazı: