≡ Menu

Talihli Bir Adam (Bir Köy Doktorunun Hikayesi)

Ortak kitapları Anlatmanın Başka Bir Biçimi ve Yedinci Adam‘la tanınan yazar John Berger ile fotoğrafçı Jean Mohr’un fotoğraf-deneme türündeki bu kitabı, esas itibariyle toplumsal gözlem ile tıp felsefesini birleştiren bir eserdir.

Berger ile Mohr’un çalışmalarının odağına aldıkları köy doktoru John Sassall, yılmak bilmeden görev yaptığı sahada ilgisini daha çok sakatlara, ölmekte olan kişilere ve yalnızlara yöneltmiştir. Bu anlamıyla hastalarına şifa arayan bir hekim olmaktan çıkıp, onların hayatlarının sicil katibi olarak hatıra biriktiren bir gözlemci yanıyla dikkat çekicidir. Dolayısıyla, yoğun bir ilgi ve ayrıntılı gözlemlerin ürünü olan doktorun hayatı (ve bu kitap), insanın hayatının değeri üzerine nefis bir tefekkür metnidir.

 

Türkçesi: Osman Akınhay
182 sayfa
1. basım: Ağustos 2008
Fiyatı: 7 TL (ucuz seri)
Fotoğraf-Deneme: 3
Agora Kitaplığı: 214

 

John Berger‘ın Agora Kitaplığı’ndan çıkan diğer kitapları:

• Görme Duyusu (2014)
• Yedinci Adam (2011)
• Anlatmanın Başka Bir Biçimi (2007)
• Sanat ve Devrim (2007)

Sonraki yazı:

Önceki yazı: