Sosyalizm ve Savaş
≡ Menu

Sosyalizm ve Savaş

“Sosyalistler uluslar arasındaki savaşı her zaman barbarlık ve gaddarlık olarak görüp lanetlemişlerdir. Fakat bizim savaşa karşı tutumumuz burjuva pasifistler ve anarşistlerin tutumundan temelde farklıdır.”

sosyalizm ve savas

“Biz savaşların ülke içindeki sınıf mücadelesiyle kaçınılmaz bağa sahip olduğunu görüyoruz; sınıflar kaldırılıp sosyalizm kurulmadığı müddetçe savaşın yok edilemeyeceğini biliyoruz. Keza biz iç savaşları, yani ezilen sınıfın ezen sınıfa karşı, kölelerin köle sahiplerine, serflerin toprak beylerine ve ücretli işçilerin burjuvaziye karşı yürüttükleri savaşları meşru, ilerici ve zorunlu görmemiz bakımından da onlardan ayrılıyoruz.”

“Gerici bir savaşta devrimci sınıfın kendi hükümetinin yenilgisini istemek dışında bir seçeneği olamaz; dahası hükümetin askeri başarısızlıklarının devrimci sınıfın hükümeti devirmesini kolaylaştırdığını görmemezlik edemez. Bu yaklaşım, her sınıf bilinçli işçinin içinde beslediği düşüncelerle uyumludur ve bizim emperyalist savaşı iç savaşa çevirme faaliyetlerimizle aynı doğrultudadır.”

“En önemli Avrupa ülkelerinde sosyalist partilerin bu görevlerini yerine getirmediklerini ve bu partilerin önderlerinin tavrının (özellikle Almanya’da) sosyalizme ihanet sınırına vardığını büyük bir hayal kırıklığı içinde ortaya koymak gerekir. Bu ülkelerin işçi partileri aldıkları tutum sonucunda, hükümetlerinin caniyane uygulamalarına karşı çıkmak yerine, işçi sınıfını emperyalist hükümetlerle yan yana saf tutmaya çağırmışlardır.”

“Günümüzde, kitlelere devrimci eylem çağrısında bulunmayan bir barış propagandası, yanılsamalar yaratıp proletaryanın moralini bozmak dışında bir işe yaramaz, zira proletaryayı burjuvazinin insancıl olduğuna inandırır ve onu savaşan ülkelerin gizli diplomasisinin elinde oyuncağa çevirir. Özel olarak, bir dizi devrim olmadan demokratik bir barış gerçekleşebileceği düşüncesi kökten yanlıştır.”

(Vladimir İlyiç Lenin, arka kapak)

 

Türkçesi: Ferit Burak Aydar
96 sayfa
1. basım: Ağustos 2014
Fiyatı: 10 TL
Teori: 23
Agora Kitaplığı: 455

 

Lenin Külliyatı’ndan şimdiye değin yayınlanmış olan diğer başlıklar şunlardır:

Nereden Başlamalı (2015)

Sosyalizm ve Savaş (2014)
Bolşevikler İktidarı Ellerinde Tutabilecekler mi? (2014)
Emperyalist Ekonomizm – Marksizmin Bir Karikatürü (2014)
• Bolşevikler Devrime Gidiyor (2013)
• Köy Yoksullarına – Sosyalistler Ne İster? (2013)
• Bütün İktidar Sovyetlere (2013)
• 1917 Şubat Devrimi (2012)
• Ulusların Kaderlerini Kendilerinin Tayin Hakkı (2012)
Friedrich Engels (2011)
• Proleter Devrimi ve Dönek Kautsky (2011)
• Komünist Enternasyonal – Komintern (2011)
• Uzaktan Mektuplar (2011)
• Nisan Tezleri (2011)
Kronstadt’dan Parti İçi Muhalefete (2010)
• Karl Marx (2010)
• ‘Sol’ Komünizm – Bir Çocukluk Hastalığı (2010)
• Sosyalizme Geçiş Döneminde Ekonomi (2010)
• Ne Yapmalı (2010)
Bolşevikler ve Proletarya Diktatörlüğü (2010)
• Sovyet İktidarı ve Dünya Devrimi (2010)
Emperyalizm (2009)
• Yenilgicilik ve Enternasyonalizm (2009)
• Devlet ve Devrim (2009)

Yorumunuzu buraya yazabilirsiniz