≡ Menu

Sinema ve Televizyonda Görüntü Kurgusu

”Kurgu nedir, neyin nesidir? Kurgunun özü ve doğası nasıl açıklanmalıdır? Başka sanatlarda olmayan, sırf sinematografa özgü bir kurgu var mıdır? Eğer kurgu, sinema kuramcılarının savundukları gibi dansı, dramı, müziği ve resmi de kapsıyorsa, o zaman söz konusu sanatların hangi niteliğinde kendisini gösterir? Sanatın oluşumu algılama eyleminin sürecinde ve bu sürecin sonunda oluşuyorsa, bu noktada kurgunun ‘esrarengiz’ doğasına giden yolda ilk adımımızı atmış oluruz…”

Sovyetler döneminde Devlet Sinema Enstitüsü VGİK’te kurgu hocalığı yapan Aleksey Sokolov’un, devrim döneminin büyük sinemacıları Eisenstein, Kuleşov ve Pudovkin üzerinden anlattığı kurgunun temel prensipleri…

 

Türkçesi: Semir Aslanyürek
160 sayfa
1. basım: Ocak 2007
Fiyatı: 20 TL

 

ÇevirmeninAgora Kitaplığı’ndan çıkan kitapları:

• Senaryo Kuramı (2014)
• Tarkovski’den Sinema Dersleri (2012)