≡ Menu

Sinema İletişim Edebiyat

Yaşadığımız Modern Dönem, biz insanlara buluşlarıyla, keşifleriyle, teknik olanaklarıyla, değişen üretim biçimiyle, sanatıyla, yeni ekolojik dengesiyle, yeni insan olgusuyla bir alan yaratır, yeni bir perspektif oluşturur.  Modernitenin insanda ilk çağrıştırdığı, gelişim, değişim ve yenilik kavramlarıdır.

sinema iletisim kapak dusuk coz (1)

Ancak bunlar ‘göreceli’   kavramlardır. Hiç kuşkusuz modernite, insanoğluna yeni olanaklar ve bunları kullanma fırsatı tanımış, ama insandan da önemli bir yanını, ‘insan yanı’nı almıştır ve hâlâ da almaktadır. Modern hayat içinde salt kendi hayatımızı temel alıp, modernitenin bize getirdiklerini veya getiremediklerini düşündüğümüzde, ama buna karşın, bizden götürdüklerinin ve bizden alınan şeylerin ne denli önemli olduklarının farkına vardığımızda göreceğimiz gerçeklik ürkütücüdür.

Ayşe Koncavar’ın sinema, iletişim ve edebiyat alanındaki çalışmalarını kapsayan bu kitap, temel sorunsalı ‘eksik insan’ olan bir bakış açısıyla bu ürkütücü gerçekliği irdelemektedir.

 

230 sayfa
1. basım: Mart 2013
(tükendi)