≡ Menu

Şiir Nasıl Okunur

Bir şiir okurken neler yaşarız? Merakla okuduğumuz bir şiir, dünyayı tarif ettiği dili bize sunarken üzerimizde nasıl bir etki bırakır? Şiirin isminin, dizelerin ritminin, ölçüsünün ve hatta kullandığı noktalama işaretlerinin arkasında can alıcı öneme sahip bir felsefi tartışma yatıyor olabilir mi?

361İngiliz edebiyatı konusunda çalışan akademisyenlerin en çalışkanları ve yaratıcılarından olan Terry Eagleton, kendine has ironik, mizahi üslubûyla kaleme aldığı Şiir Nasıl Okunur adlı kitabında, bir yandan şiir okuma sanatının tükenme tehlikesiyle yüz yüze olduğuna işaret ederken, öbür yandan Wordsworth’den Auden’a, Shakespeare’den Yeats’e, Eliot’dan Dickinson’a dünya edebiyatının en yaratıcı şairlerinden bazılarının eserlerini şiir tekniklerinin perspektifiyle inceliyor.

Eagleton bu kitabında ayrıca, Rus Formalistleri gibi öncü eleştirmenlerin yardımına başvurarak, şiire gönül vermiş ve şiire hayatında hâlâ aziz bir yer ayıran herkesin ilgisini çekecek şu türde bazı kışkırtıcı soruları da ortaya atıyor: Şiir nedir ve düzyazıdan farkı nedir? Şiire özgü bir dil var mıdır? ‘İmgelem’ derken tam olarak neyi kastetmekteyizdir?..

 

Kitabın özgün adı: How to Read a Poem
Türkçesi: Kaya Genç
266 sayfa
1. basım: 2011
Fiyatı: 10 TL (ucuz seri)
Edebiyat Kuramı: 13
Agora Kitaplığı: 335

 

Yazarın Agora Kitaplığı’ndan çıkan diğer kitapları:

• Walter Benjamin ya da Bir Devrimci Eleştiriye Doğru (2013)
• Azizler ve Alimler (2003)

Yorumunuzu buraya yazabilirsiniz