≡ Menu

Siborg Manifestosu

“Yirminci yüzyılın sonlarına, bizim çağımıza, bu mitik çağa geldiğimizde, hepimizin makine ile organizmanın teorik bir zeminde ifade edilen ve fabrikasyon misali uydurulmuş birer melez olduğumuzu vurgulamak gerekir; kısacası, hepimiz siborguz.

“Siborg, hem ‘tahayyül’ün hem de ‘maddi gerçeklik’in yoğunlaşmış bir imgesidir. ‘Batı’nın bilim ve siyaset geleneklerinde (ırkçı, erkek-egemen kapitalizm geleneği, ilerleme geleneği, doğayı kültür ürünleri kaynağı olarak sahiplenme geleneği, benliğin başka benliklerin yansımalarından yeniden üretilmesi geleneği) organizma ile makine arasındaki ilişki, hep bir sınır muharebesi şeklinde cereyan etmiştir. Bu türdeki bir sınır muharebesinin paylaşılamayan toprakları da üretim, üreme ve tahayyüldür.

“Benim argümanım, sınırların karışmasını sevinçle karşılamakta ve bu sınırların oluşturulmasında sorumluluk üstlenmektedir. Benim argümanım ayrıca, sosyalist-feminist kültür ve teoriye, postmodernist, natüralist-olmayan bir tarzda ve cinsiyetin olmadığı bir dünya -belki doğuşun olmadığı, belki sonu da olmayan bir dünya- tahayyül eden ütopik gelenek dahilinde, katkıda bulunma çabasını temsil eder. İkisi sarmal dansla birbirlerine sarılmışlarsa, ben tanrıça olmaktan ziyade siborg olmayı yeğlerim.”

(arka kapak)

 

Türkçesi: Osman Akınhay
74 sayfa
1. basım: Eylül 2006
Fiyatı: 8 TL

 

Agora’nın yayınladığı diğer feminist makale-kitaplar şunlardır:

• Kadınlar: En Uzun Devrim (Juliet Mitchell)
 Marksizm’le Feminizm’in Mutsuz Evliliği (Heidi Hartmann)
 Toplumsal Cinsiyet: Faydalı Bir Tarihsel Analiz Kategorisi (Joan W. Scott)
• İhtiyaçlar Mücadelesi (Nancy Fraser)
• Taklit ve Toplumsal Cinsiyete Karşı Durma (Judith Butler)