≡ Menu

Sessiz Sinema Tarihi

Daha önce Sinemaya Giriş adlı kitabını da yayınladığımız Alim Şerif Onaran‘ın, İzmir Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-Televizyon Bölümü’nde 1976-1981 yılları arasında verdiği ‘Sinema Tarihi’ ders notlarından yola çıkarak hazırladığı Sessiz Sinema Tarihi adlı bu çalışması, sinema sanatının ilk aşamasının tarihsel bir dökümü olmaktan öte, sinemanın icadına, sessiz sinemanın bütün serüvenine ve o dönemin usta yönetmenleriyle oyuncularına dair adeta bir ansiklopedik hazine niteliğindedir.

Onaran bu kitabında, başta İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve İtalyanca kaynaklar olmak üzere, dünya sinema literatüründe yaptığı kapsamlı araştırmalar sonucu, sessiz sinemanın tek tek ülkelerdeki gelişimi ve yükselişini de ele almış; Emile Reynaud, Muybridge, Edison, Lumiere, D.W. Griffith ve Melies’den başlayıp, Max Linder, Charles Chaplin, Abel Gance, Max Reinhardt, John Ford, Rene Clair, Dziga Vertov, Lev Kuleşov ve Sergey Eisenstein’a ve nicelerine kadar o yıllara damgasını vuran sinema adamlarına tek tek eğilmiş, sinema endüstrisinin sesli filmlere geçişinin öncesine kadar olan döneme dair, neredeyse tek bir film atlamadan, müthiş bir döküm çıkarmaştır…

Alim Şerif Onaran‘ın bu kitabı sinema öğrencileri, sinema araştırmacıları, sinema meraklıları ve nihayet sinema sektörünün değişik kademelerinde yer alan herkesin kitaplığında bulunması gereken, olmazsa olmaz bir başvuru kaynağıdır…

321 sayfa
2. basım: Ekim 2012 (Agora)
1. basım: 1994 (Kitle)
Fiyatı: 30 TL
Sinema: 61
Agora Kitaplığı: 372

Alim Şerif Onaran‘ın Agora Kitaplığı’ndan çıkan kitapları:

• Ö. Lütfi Akad (2013)
• Muhsin Ertuğrul’un Sineması (2013)
• Sinemaya Giriş (2012)