≡ Menu

Senaryo Kuramı

‘‘Sinema dramaturjisi, yaşamın diyalektiğinin anlamlandırılması, yeniden yapılanması ve sinematografa özgü bir yolla dile getirilmesinin bir yöntemidir. Sinema dramaturjisi felsefi bir genelleştirmedir, değişik sanatsal ve estetik kategorileri biraraya getiren bileşendir. Dünyanın ayrı parçaları arasında iç bağlar bulma kabiliyetidir dramaturji. Dünyanın aynı zahireleri arasında doku, yapı, bağlam ve biçimsel benzerlikler bulup, onları birbirleriyle kaynaştırmaktır. …

452) senaryo kurami

Film senaryosu ise yaşamın gerçekliğinin senaristin yaratım sürecinde sanatsal gerçekliğe dönüştürülmesi ve yaşamın film senaryosunda yeniden canlandırılmasıdır. Sinema dramaturjisi, sinema dramaturgunun dünya görüşüne göre şekillenir. Senarist de dünyayı parçalara ayrıştırır ve ona yeni bir anlam kazandırarak, parçaları tekrarı olmayan orijinal bir bütün içerisinde toplar. …

Bugün belirli bir düzeyi tutturamamış bir filmin başarısızlığının ardında, nedense hep teknolojiye dayalı sebepler aranmaktadır. Yahut seyirciye yüklenilmektedir. Oysa sinema sanatının en zayıf halkası, betimsel araçları arasında en az gelişen, belki de gerileyen yönü, senaryodur.

‘Vapurla karşıdan karşıya geçilirken bir senaryo attırılan’ ülkemizde sinemanın can alıcı sorunlarından herhalde başlıcası, büyük ölçüde sinema eğitimini de ilgilendiren sinema dramaturjisi atölyesinin ihmal edilmesidir. Bu yüzden elinizdeki kitap, teorisi ve pratiğiyle senaryo yazımı ve kuramını ana hatlarıyla okura ulaştırmayı amaçlamaktadır.’’

(Semir Aslanyürek, arka kapak)

 

244 sayfa
1. basım: Temmuz 2014
Fiyatı: 20 TL
Sinema dizisi: 87
Agora Kitaplığı: 452

 

Kitabın içindekiler:

Önsöz
1) Sinema Dramaturjisi
Sinema Dramaturjisinin Edebiyatla İlişkileri
Sinema Dramaturjisi Nedir?
Sinema Dramaturjisinin Sorunları
2) Film Senaryosunun Kompozisyon Sorunları
Sinema Dramaturjisinde Bulunan Unsurlar
3) Film Senaryosunun Biçimsel Sorunları
Senaryonun Tarihçesi
Sesli Sinemada İki Yazım Yöntemi
Senaryoda Zaman
Senaryoda Kurgu
Senaryoda Ritim ve Tempo
Senaryoda Diyalog
Senaryo Yazımında Göz Önünde Bulundurulması Gereken Şeyler
Yönetmen ve Senaryo
Çekim Senaryosu
Günümüz Türk Sinemasında Senaryoya Eleştirel Bir Bakış

 

Yazarın Agora Kitaplığı’ndan çıkan diğer kitabı:

• Tarkovski’den Sinema Dersleri (2012)

 

Yazarın Agora Kitaplığı’ndan çıkan çeviri kitabı:

• Sinema ve Televizyonda Görüntü Kurgusu (2007)

 

Agora Kitaplığı’ndan çıkan diğer senaryo kitapları:

Bir Senaryo Yazmak (Michel Chion)

Senaryo Yazarları İçin Psikoloji (William Indick)

Kısa Film Senaryosu (Sergei Eisenstein)

Profesyonel Dizi Yazarlığı (Gülden Çakır)

Senaryoda Unutulmaz Karakterler Yaratmak (Linda Seger)

İleri Senaryo Yazma Teknikleri (Linda Seger)

Yorumunuzu buraya yazabilirsiniz