≡ Menu

Semir Aslanyürek

1956, Antakya doğumlu. İlk ve orta öğrenimini doğduğu kentte tamamladı. 1975’te Şam’a gitti ve Arapça okuma yazma öğrendikten sonra, Şam Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitimine devam etti. 1979’da yaptığı bir yontuyla Sovyetler Birliği’nden burs kazandı ve aynı yıl Sovyetler Birliği’ne gitti. 1979’da Kiev’de hazırlık sınıfındayken heykel eğitimi yerine sinemayı tercih etti.

semir aslanyurek

1980’den 1986’nın sonuna kadar Moskova Devlet Sinema Enstitüsü (VGIK) Film Yönetimi Fakültesi’nde, AleksandrAlov ve Vladimir Naumov’un atölyesinde eğitim gördü ve “Master of FineArts” derecesini aldı. 1986 yılının sonlarında Türkiye’ye döndü. İki ay süren gözaltı ve sorgulamadan sonra ‘sakıncalı piyade’ olarak on sekiz ay askerlik yaptı. Daha sonra Antakya’da iki yıl taş yontarak geçimini sağlamaya çalıştı. 1990’da Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema TV Bölümüöğretim kadrosunda işe başladı. 1995’te Doçent ve 2002 yılında Profesör unvanını aldı.

1993’te yaptığı ilk film Vagon’dan sonra, Şellale (2001), Eve Giden Yol (2006), 7 Avlu (2009) ve Lal (2013) adlı uzun metrajlı filmleri çekti. Olanaklar elverdikçe film yapmaya çalışırken, halen aynı kurumda öğretim üyeliğini sürdürüyor. Kendi yazdığı ve bir kısmını filmleştirdiği yirmiye yakın senaryosu vardır. Senaryo Kuramı’nın dışında Bir Dağ Düğünü– Antakya Hikâyeleri (Çiviyazıları) ile Tarkovski’den Sinema Dersleri (Agora Kitaplığı, 2012) adlı iki telif kitabı, Sovyetler Birliği’nde yaşadığı yedi yılın anılarından oluşan Rüya Gibi (Yazılama) adlı kitabı ile Rusça’dan çevirdiği Sinema ve Televizyonda Görüntü Kurgusu (Agora Kitaplığı, 2007) adlı bir çeviri kitabı bulunmaktadır.

 

Yazarın Agora Kitaplığı’ndan çıkan kitapları:

Senaryo Kuramı (2014)
Tarkovski’den Sinema Dersleri (2012)

 

Yazarın Agora Kitaplığı’ndan çıkan çeviri kitabı:

Sinema ve Televizyonda Görüntü Kurgusu (2007)