≡ Menu

Sê Deng

Jübile adlı kitabıyla Türkçe yazdığı şiirleri toplu olarak son defa okurun dikkatine sunan Kürt şair Selim Temo, bu kitabinda Kürtçe şiirleriyle okurun karşısında…

 

68 sayfa
1. basım: 2011
Fiyatı: 10 TL
Şiir/Helbest: 3
Agora Kitaplığı: 319

 

Selim Temo‘nun Agora Kitaplığı’ndan çıkan diğer eserleri şunlardır:

• Ruhun Bedeni (2014)
 Jübile – Toplu Şiirler (2011)
 Türk Şiirinde Taşra (2011)
 Kürt Şiiri Antolojisi, 2 cilt (2007)

 

Selim Temo‘yla antoloji çalışması etrafında kapsamlı bir söyleşi:

 “Kürt Şiiri Antolojisi, Köklü Bir Dilsel Geleneğin İnşası” (Bekir Tarık-Osman Akınhay, Mesele Kitap Dergisi, Sayı: 11, Kasım 2011)

 

Yazar hakkında:

 Kürt şair Selim Temo, Kütüphane Kurmak İsterse (Ezgi Başaran, Radikal, 12 Aralık 2012)

Sonraki yazı:

Önceki yazı: