Ruhun Bedeni
≡ Menu

Ruhun Bedeni

“Renkler ve kokular, zihin ve şiir, zor anlaşılır bir kripto mizah, öfke ve isyan, kabul kültürü, sabır ilmi ve nice farklı dilin şairlerine açılan iştah ve paylaşım cömertliği. Selim Temo‘nun şiiri kadar sürprizli düzyazıları, kendinden memnun özgüvenimizi tuzla buz etti ve bizler, adım adım risk alabilen yürekli okurlara dönüşüp o yazılardaki kendimizi gördük; benzedik ‘asırlık bir alınganlığa’.”

(Vivet Kanetti)

460) ruhun bedeni selim temo

Kürt Şiiri Antolojisi gibi cesaret ve emek işi bir eserin sahibinin, politikadan edebiyata kadarki her alanda has edebiyatçı tavrını kıskançlıkla koruyan bir edibin türler arasında dolaşan yazıları. Temo ilk yazısından başlayarak has edebiyatın bir günlük gazeteye neler katabileciğini gösterdi. Her yazısını okuduğumda dudaklarımdan dökülenler,, yazıları bir arada okuyunca da akıyor: ‘Deste te kesk u sor u zer be.'”

(Ali Topuz)

 

224 sayfa
1. basım: Ekim 2014
Fiyatı: 20 TL
Kültürel Çalışmalar: 30
Agora Kitaplığı: 460

 

Selim Temo‘nun Agora Kitaplığı’ndan çıkan diğer eserleri şunlardır:

 Jübile – Toplu Şiirler (2011)
 Se Deng (Kürtçe şiirler) (2011)
 Türk Şiirinde Taşra (2011)
 Kürt Şiiri Antolojisi, 2 cilt (2007)

 

Kitap üzerinden bir söyleşi:

“Her Şeyimi Şiire Borçluyum” (Vivet Kanetti’yle, www.sanatatak.com, 1 Aralık 2014)

 

Selim Temo’yla antoloji çalışması etrafında kapsamlı bir söyleşi:

 “Kürt Şiiri Antolojisi, Köklü Bir Dilsel Geleneğin İnşası” (Bekir Tarık-Osman Akınhay, Mesele Kitap Dergisi, Sayı: 11, Kasım 2011)

Yorumunuzu buraya yazabilirsiniz