≡ Menu

Rekabette Yeni Boyut – Değer Zinciri Yönetimi

Müşteriye yok dememek ancak stok seviyelerini az tutmak, üretiminde malzemesiz kalmamak ancak envanter seviyelerini en aza indirgemek, operasyonel anlamda hızlı olmak ancak kaynakları en optimum seviyede kullanmak ve tüm bunları yaparken de çevresel faktörleri göz önüne alarak, karbon salınım seviyelerini azaltmak operasyonel mükemmelliği arayan üreticilerin birinci gündem maddesi. Tüm bu gerekli ancak birbirini kısıtlar gibi gözüken faktörler artık hiç bir işletmenin tek başına üstesinden gelemeyeceği boyutlardadır. Bu boyut, tedarik zinciri yönetiminin önemini daha da artırmakta ve daha etkin yönetilmesi zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. Artık, firmalar değil Tedarik Zincirleri rekabet etmektedir!

 

336 sayfa

1. basım: Ocak 2017fabrikalar kapak

Fiyatı: 40 TL

İş Dünyası: 11

Aura Kitapları: 44

Yorumunuzu buraya yazabilirsiniz