≡ Menu

Nereden Başlamalı

“Sosyal-demokrasiyi ayakta tutan temel kaynak işçi sınıfı içindeki protesto ruhudur ki, işçileri çepeçevre saran şiddet ve baskı dikkate alındığında bu protestonun zaman zaman can havliyle girişilmiş patlamalar şeklinde tezahür etmesi kaçınılmazdır. Bu patlamalar yoksulluk ve cehaletin baskısı altında ezilen işçilerin en geniş kesimlerini bilinçli hayata uyandırır ve onlarda ezenlere ve özgürlük düşmanlarına karşı soylu bir nefret doğurur.”nereden baslamali kapak dusuk cozirişecek daimi bir örgüt kendi doğallığında şekillenecek ve bu örgüt, üyelerini siyasal olayları dikkatle takip edebilecek şekilde eğitecek, bu olayların halkın çeşitli katmanlarına etkisini ve anlamını değerlendirecek ve devrimci partinin bu olaylara müdahale etmesini sağlayacak etkili araçlar geliştirecektir.”

“Programımıza köylülerin taleplerini almamızın sebebi mücadeleye baş koymuş sosyal-demokratları şehirlerden köylere çağırmak ya da onları köye zincirlemek değil, kırdaki yerel birimlere sıkışıp kalmış olan güçlerin faaliyetlerine kılavuzluk etmek ve koşullardan ötürü birçok inançlı sosyal-demokrat aydın ve işçinin kırsalla sürdürdüğü bağlardan, özgürlük için yürütülen siyasal mücadele için yararlanmaktır.”

(Vladimir İlyiç Lenin)

 

186 sayfa

Türkçesi: Ferit Burak Aydar

1. basım: Şubat 2015

Fiyatı: 15 TL

Teori: 24

Agora Kitaplığı: 471

 

Lenin Külliyatı’ndan şimdiye değin yayınlanmış olan diğer başlıklar şunlardır:

Sosyalizm ve Savaş (2014)

Bolşevikler İktidarı Ellerinde Tutabilecekler mi? (2014)
Emperyalist Ekonomizm – Marksizmin Bir Karikatürü (2014)
• Bolşevikler Devrime Gidiyor (2013)
• Köy Yoksullarına – Sosyalistler Ne İster? (2013)
• Bütün İktidar Sovyetlere (2013)
• 1917 Şubat Devrimi (2012)
• Ulusların Kaderlerini Kendilerinin Tayin Hakkı (2012)
Friedrich Engels (2011)
• Proleter Devrimi ve Dönek Kautsky (2011)
• Komünist Enternasyonal – Komintern (2011)
• Uzaktan Mektuplar (2011)
• Nisan Tezleri (2011)
Kronstadt’dan Parti İçi Muhalefete (2010)
• Karl Marx (2010)
• ‘Sol’ Komünizm – Bir Çocukluk Hastalığı (2010)
• Sosyalizme Geçiş Döneminde Ekonomi (2010)
• Ne Yapmalı (2010)
Bolşevikler ve Proletarya Diktatörlüğü (2010)
• Sovyet İktidarı ve Dünya Devrimi (2010)
Emperyalizm (2009)
• Yenilgicilik ve Enternasyonalizm (2009)
• Devlet ve Devrim (2009)

Yorumunuzu buraya yazabilirsiniz

Sonraki yazı:

Önceki yazı: