≡ Menu

Müzikal Nakışlar

Geçtiğimiz yüzyılın en etkili düşünürlerinden Edward Said, bu sefer Batı klasik müziğinin nasıl inşa edildiğine bakıyor. Kendisi de -Adorno gibi- bizzat iyi bir piyanist olan Said, Adorno’nun açtığı yoldan, onun izini sürüp bazen onunla tartışarak modern müziğin ve modernitenin dinamiklerini arıyor Müzikal Nakışlar’da. Müzik sadece müzik değil, Said’e göre, aynı zamanda büyük bir paradigmanın, toplumsal değişkenlerin parçası. Üstelik, Beethoven’dan itibaren toplumsallaşmanın -ya da toplumdan kaçmanın- aracı…

Klasik müziğe sonsuz sevgi duyan Edward Said, bu kitabı oluşturan üç konferansında, günümüzde pek çok kişiye uzak, soğuk ve eski gelen bu müziği sevilir kılmanın ipuçlarının, kitlesel gösterilerin gizlediği bir hazzın ve mahremiyetin peşine düşüyor -frak giymeden.

 

Kitabın özgün adı: Musical Elaborations
Türkçesi: Gül Çağalı Güven
133 sayfa
1. basım: Nisan 2006
Fiyatı: 5 TL (ucuz seri)
Müzik: 2
Agora Kitaplığı: 109

 

Edward Said‘in Agora Kitaplığı’ndan çıkan diğer kitapları:

• Joseph Conrad ve Otobiyografide Kurmaca (2010)
 Kültür ve Direniş (2009)
 Paralellikler ve Paradokslar (Daniel Barenboim’le, 2006)
• Oslo’dan Irak’a ve Yol Haritası (2005)
• Hümanizm ve Demokratik Eleştiri (2005)

 

Sonraki yazı:

Önceki yazı: