≡ Menu

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Şirketler, müşterileri var oldukça ticaret yapabilirler. Günümüzün rekabetçi iş ortamında ekonomik pek çok parametrenin yanı sıra müşteriyle ilişkilerine önem veren şirketler, stratejik hedeflerine ulaşabilir. Bu kitapta, şirket yönetim ve kültürünün bir parçası olması gereken müşteri ilişkileri yönetimi, kurumlarıyla ve uygulamaya yönelik bir yaklaşımla ele alınmıştır. Müşteri ilişkilerinin sürekli yenilenen satış ve pazarlama yönetimindeki yeri, etkili iletişimle müşteriyi kazanma ve müşteri sadakati oluşturma,şirketin müşteriyle kurduğu ilişkilerin ölçülmesi ve bu ilişkilere dayalı örgütsel kültür ve değişim, çalışmada irdelenen belli başlı konular arasındadır. Satışta ve Pazarlamada Müşteri İlişkileri Yönetimi, müşteri için üreten, müşteriyi gözeten, kısaca müşteriyle ilgilenen herkes için bir rehber niteliğindedir…

musteri kapak

240 sayfa

9. Basım: Temmuz 2015 (Aura)

1-8. Basım: Sistem Yayıncılık

Fiyatı: 22 TL

İş Dünyası: 1

Aura Kitapları: 12

Yorumunuzu buraya yazabilirsiniz