≡ Menu

Luchino Visconti

Aristokrat ve Marksist olup, aynı zamanda ağır gerçekliğin ve ince melodramın ustası sayılan İtalyan yönetmen Luchi Visconti, 
20. yüzyılın tartışmasız en büyük sinemacıları içinde yer alır. 
432) luchino visconti
Tutku, Yer Sarsılıyor, Leopar, Ludwig, Masumlar ve Lanetliler adlı filmleriyle İkinci Dünya 
Savaşı'nın önemli ustalarından biri olduğu gibi, İtalyan yeni-gerçekçiliğinin de kurucuları arasında 
kabul edilir. Bakışında Marksist damarı hep hissedilen Visconti'nin en çok işlediği konulardan birisi, aristokratlarla feodal figürlerin çaresizliği, çürümüşlüğü ve çöküşleridir.

***

"Visconti, ne yaptığını bilen ve yaptığı şeylerin içerdiği çoğu riskten daha bilinçli olan bir sanatçıydı. 
Romantik geleneğin de görkemli tutkusuyla sanatına eğilirken, kendisini ifade etmek için herhangi bir 
auteur'izme ihtiyaç duymayan bir auteur'dü. Karmaşık ve çoğu zaman ikircimli bıraktığı filmleri sanat 
içeriyor ve dünyayı belirli bir kılıfla gözler önüne seriyordu. Yeni-gerçekçilik akımının elçilerinin 
etkisinde, onların fikirlerini  pratiğe aktaran ilk kişilerden biriydi" (Geoffrey Nowell-Smith).

Türkçesi: Burcu Erdoğan
282 sayfa
1. basım: Aralık 2013
Fiyatı: 25 TL
Sinema: 80
Agora Kitaplığı: 432

Yorumunuzu buraya yazabilirsiniz