≡ Menu

Kürt Sineması (2. Basım)

“Kürtler ancak 21. yüzyılda kendi kimlikleri ve dilleriyle sinema yapmaya başladılar; sinema sanatının bir yüzyılı devirdiği, bütün ülke sinemalarının öyküde tekrarı yaşadığı bir yüzyıldan sonra. Kürt sinemasının her geçen gün uluslararası festivallerde daha çok filmle temsil edilmesi, Yılmaz Güney gibi bir efsanenin ardından Bahman Ghobadi ve Hiner Saleem’in kazandıkları ödüller, Kürt gençlerinin sinemaya yönelmesini sağladı. Sinema Kürtler için neredeyse en önemli ‘kendini anlatma’ aracına dönüştü. Buna rağmen Kürt sinemasının en ciddi problemi, Kürt seyircinin var olmayışı ve filmlerin kendi coğrafyalarında gösterim imkânı bulamayışı. Bu kapsamıyla Kürt sineması, sınırlar içerisindeki kayıp bir ülkenin, kaybolmuş bir sineması olmaktan kurtulamıyor. Yine de umutla ve inatla çekilmeye girişilen Kürt filmleri, çeşitli tarihsel, siyasal ve ekonomik sebeplerle içine kapanmış bir hamujde kurt sinemasi kapaklkın artık dışarıya ses vermesini, dışarıya açılmasını temsil etmektedir. Sonuç olarak Kürt sineması, onyıllarca Kürtçe konuşamayışın, kendini anlatamayışın, hep gizlenmiş bir kimliğin sinemasıdır…”

1. basım: Ağustos 2017

400 sayfa

Fiyatı: 30 TL

Sinema: 33

Agora Kitaplığı: 242

Yorumunuzu buraya yazabilirsiniz