≡ Menu

Kürt Şiiri Antolojisi – 2 Cilt

Selim Temo‘nun uzun yıllar yoğun bir çalışmayla hazırladığı Kürt Şiiri Antolojisi, binlerce yıllık bir şiir serüveninin en büyük fotoğrafıdır. Yalnızca yok sayılanı değil, yok sanılanı da ortaya çıkaran, geniş bir coğrafyaya yayılmış Kürtçe’nin edebî servetine odaklanan bir çalışma. 293 şairin, 520 şiirini Türkçe çevirisiyle birlikte sunan bu antoloji, yalnızca güncele değil, tarihsele de ışık tutacak bilgi ve belgeler içeriyor.

Kürt Şiiri Antolojisi, hem Kürtçe ve Kürt edebiyatıyla, hem de genel olarak klasik Doğu edebiyatıyla ilgili genelgeçer belirlemeleri tartışmaya açan ve tartışılır kılan bir kitap. Kürt şiirinin tarih içinde geçirdiği aşamalar ile Kürt şairlerinin değişen sosyolojik-sınıfsal profillerini ortaya seren bu kitap, büyük mesnevilerden en eski cem şiirlerine, mevlitlerden öncü şiirlere, tekke ve saray edebiyatının önemli şiirlerinden Batınî mezheplerin kodlanmış şiirlerine ve kozmogoniye ilişkin şiirlerden çağdaş şiire açılan geniş bir edebî pencere.

Kürt Şiiri Antolojisi, yalnızca bir dili ve şiirini tanımak için değil, değişik nedenlerle gün yüzüne henüz kavuşmakta olan bir şiirin, tarihin insafıyla bugüne kalan olağanüstü zenginliğinin vesikası.

 

Hazırlayan ve çeviren: Selim Temo
1528 sayfa
2. basım: Nisan 2013
1. basım: Eylül 2007
Fiyatı: 100 TL
Şiir: 1
Agora Kitaplığı: 177

 

Selim Temo‘nun Agora Kitaplığı’ndan çıkan diğer eserleri şunlardır:

• Ruhun Bedeni (2014)
 Jübile – Toplu Şiirler (2011)
 Se Deng (Kürtçe şiirler) (2011)
 Türk Şiirinde Taşra (2011)

 
Selim Temo‘yla antoloji çalışması etrafında kapsamlı bir söyleşi:

 “Kürt Şiiri Antolojisi, Köklü Bir Dilsel Geleneğin İnşası” (Bekir Tarık-Osman Akınhay, Mesele Kitap Dergisi, Sayı: 11, Kasım 2011)

 

Yazar hakkında:

 Kürt şair Selim Temo, Kütüphane Kurmak İsterse (Ezgi Başaran, Radikal, 12 Aralık 2012)

Sonraki yazı:

Önceki yazı: