Kriz ve Kritik (Çağdaş Sanat Yazıları)
≡ Menu

Kriz ve Kritik (Çağdaş Sanat Yazıları)

Kriz varsa eleştiri var! Yunanca’dan Latince’ye uzanan soyağacında kritik, yani eleştiri, aynı zamanda bir sarsıntıya, krize gönderme yapar. Kelimenin etimolojisi ortaktır. Bu kitapta biraraya getirilen yazılar çoğu zaman “Kriztik” başlığıyla yazılan yorumlardan oluşuyor.

ali simsek kapak

1960 sonrası ivmelenen ama kendi meşruluğunu 1990 sonrası gerçekleştiren Contemporary (Çağdaş Sanat) tam bir yıldız şimdi. İzlenimcilikten Dada’ya inceden sızan ve modernizmi belirleyen, ironi, ‘yoğun farkındalık’, ‘yeniden temellük’, ‘anıştırma (pastiş)’ ve parodi bugün sanatın tek yöntemi haline gelmiş durumda.

Sanat sadece kendisine referans vererek var olabiliyor artık. Baudrillard’ın deyimiyle: Yaratıcı eylem bile kendisini kopyalayarak kendi işleyişinin işaretinden farksız hale geliyor. Bir ressamın konusu ne resmettiği değil; resmediyor olmanın kendisidir. Resim, resim yaptığı gerçeğini resmeder. Sürekli kendi üstüne kıvrılan, matlaşan bir sanatseverlik hali yaşadığımız…

Dilimizde çağdaş-güncel ikilisiyle karşılanan Contemporary bir tarafıyla diğer alanları sömürgeleştiren, dışlayan bir imparatorluk inşa ediyor. Kendini tek ve biricik alan olarak sunuyor. Yerleştirmeler, performanslar, video art, yeni medya, dokümantasyon…. Kavram ve text’in egemenliği yaşadığımız aynı zamanda… Ne anlatıyor?

Çağdaş-güncel sanat, pentürü, lirik tahayyülü, ekspresyonizmi, konvansiyonel anlayışları geri plana itiyor. Kavramsalın imparatorluğu kuruluyor…

Kriz güncel olmadığı gibi, kritik de güncel değildir.

(Ali Şimşek, arka kapak)

 

224 sayfa

1. basım: Haziran 2015

Fiyatı: 20 TL

Kültürel çalışmalar: 31

Agora Kitaplığı: 481

 

 

Yazarın Agora’dan çıkan diğer kitabı:

• Yeni Orta Sınıf – ‘Sinik Stratejiler’ (2014)

 

 

 

Yorumunuzu buraya yazabilirsiniz