≡ Menu

Köy Yoksullarına – Sosyalistler Ne İster?

“Köy yoksulları sosyal-demokratlar kimdir, ne isterler ve sosyal-demokratların halka mutluluk getirmelerine yardımcı olmak için kırda ne yapmak gerekir; bunları net bir şekilde kavramalıdırlar.”

koy yoksullarina kapak
“Rusya sosyal-demokratları her şeyden önce siyasal özgürlük elde etmek için çabalıyorlar. Yeni ve daha güzel bir toplum olan sosyalist düzen mücadelesinde bütün Rusya işçilerini geniş çaplı bir örgütlenmede, açıktan biraraya getirmek için siyasal özgürlüğe ihtiyaçları var.”
“Köyde bulunmuş her işçi, her köylü kırsal bölgelerdeki yokluk, açlık ve yıkımın ne boyutta olduğunu zaten bilir. Ama köylü çektiği sıkıntıların, açlık ve yokluğun sebebini ya da bu yokluktan nasıl kurtulacağını bilmez. Bunu bilmek için öncelikle hem kentlerde hem de köylerde yokluk ve yoksulluğun nereden kaynaklandığını bulmak gerekiyor.”
“Sosyal-demokratlar işçi ve köylülerin koşullarında hemen, henüz burjuvazinin düzenini yıkmamışken hayata geçirilebilecek ve onlara burjuvaziye karşı mücadelelerinde yararı dokunacak olan her türlü iyileştirme için mücadele ediyorlar. 
“Ama sosyal-demokratlar köylülüğü aldatmıyorlar; onlara bütün hakikati söylüyorlar, burjuvazi iktidarda olduğu sürece hiçbir iyileştirmenin halkı yoksulluk ve sefaletten kurtarmayacağını daha baştan açık açık söylüyorlar.” 
“Kır yoksulları bütün emekçilerin tam kurtuluşunu sağlamak için şehirdeki işçilerle omuz omuza vererek, zengin köylüler de dahil olmak üzere burjuvazinin tamamına karşı mücadele yürütmelidirler.” 
“Kır yoksulları kent işçileriyle ittifak yapmadan bütün boyunduruk, sefalet ve yoksulluk biçimlerinden asla kurtulamayacaklardır; kent işçileri haricinde, kır yoksullarına yardım edecek kimse yoktur ve dahası, kendilerinden başka kimseye de güvenmemelidirler.”

(Vladimir İlyiç Lenin, arka kapak)

 

Türkçesi: Ferit Burak Aydar
94 sayfa
1. basım: Mayıs 2013
Fiyatı: 9 TL
Teori: 19
Agora Kitaplığı: 406

 

Lenin Külliyatı’ndan şimdiye değin yayınlanmış olan diğer başlıklar şunlardır:

Nereden Başlamalı (2015)

• Sosyalizm ve Savaş (2014)
• Bolşevikler İktidarı Ellerinde Tutabilecekler mi? (2014)
• Emperyalist Ekonomizm – Marksizmin Bir Karikatürü (2014)
• Bolşevikler Devrime Gidiyor (2013)
• Bütün İktidar Sovyetlere (2013)
• 1917 Şubat Devrimi (2012)
• Ulusların Kaderlerini Kendilerinin Tayin Hakkı (2012)
• Friedrich Engels (2011)
• Proleter Devrimi ve Dönek Kautsky (2011)
• Komünist Enternasyonal – Komintern (2011)
• Uzaktan Mektuplar (2011)
• Nisan Tezleri (2011)
• Kronstadt’dan Parti İçi Muhalefete (2010)
• Karl Marx (2010)
• ‘Sol’ Komünizm – Bir Çocukluk Hastalığı (2010)
• Sosyalizme Geçiş Döneminde Ekonomi (2010)
• Ne Yapmalı (2010)
• Bolşevikler ve Proletarya Diktatörlüğü (2010)
• Sovyet İktidarı ve Dünya Devrimi (2010)
• Emperyalizm (2009)
• Yenilgicilik ve Enternasyonalizm (2009)
• Devlet ve Devrim (2009)

Sonraki yazı:

Önceki yazı: