≡ Menu

Kötülüğe Yenik Düşen Türk Sineması

“Özgür Velioğlu, dünya üzerinde kötülük neden var? sorusundan hareketle hem bu kavramı hem de Türk sinemasına yansımasını anlatma çabasına girişiyor. Daha önce yayınlamış olduğu kitabıyla mutluluk kavramını sorgulayan yazar, bu defa kötülüğün çevresinde dolaşarak “Dünya üzerinde zaten hep kötüler kazanır” önermesinin yanlış bir avuntu olduğunu belirtiyor ve içi boşaltılan, özellikle medya yoluyla farklı yönleriyle ortaya konulan evrensel kötülüğün daha çok nelere hizmet ettiğinin sorgulamasını yapıyor.

“Çalışmada önce kötülük kavramının felsefi, sosyolojik, psikolojik, nöropsikiyatrik ve nörobiyolojik tanımları ve gelişimi irdelenmiştir. Daha sonra kötülüğün yaşanılan çağ itibariyle geç kapitalizm/postmodernizm mantığıyla birlikte uğradığı değişim, güncel örnekler ışığında tartışılmıştır. Sonraki bölümlerdeyse yazar, Türkiye’de yaşanılan sosyo-ekonomik ve politik değişimi, kötülük kavramı ekseninde değerlendirmiş ve Türk sinemasında ozgur kapak bu yönde oluşan değişimleri saptamıştır. “Velioğlu, mutluluktan sonraki kötülük çalışmasında da sıra dışı uğraşını sürdürerek; tüm bu kuramsal altyapının ışığında toplumunu yansıtan en önemli sanatlardan olan sinema aracılığıyla kötülük kavramına ve toplumda değişen algısına meraklı bir bakış sergiliyor. Kötülüğün galip geldiği, sıradanlaştırıldığı film örneklerinden Eşkıya (Yavuz Turgul, 1996), Ağır Roman (Mustafa Altıoklar, 1997) ve Gönül Yarası (Yavuz Turgul, 2004) filmleriyle Türk sinemasında 1990 sonrasında çizilen kötülük profilini ortaya koyuyor.” (Prof. Dr. Nigar Pösteki)

 

1. basım: Haziran 2017

288 sayfa

Fiyatı: 20 TL

Sinema: 110

Agora Kitaplığı: 522

 

Yazarın Agora’dan çıkan diğer kitabı:

• Mutluluğun Resmini Yapmaya Çalışan Türk Sineması (2016)

Yorumunuzu buraya yazabilirsiniz

Sonraki yazı:

Önceki yazı: