≡ Menu

Komintern – Komünist Enternasyonal

komintern“Sovyetlerin bütün dünyada işçilerin sevgisini kazandığını vurgulayan bu Komünist Enternasyonal Birinci Kongresi, bize komünist dünya devriminin zaferinin güvence altında olduğunu gösteriyor. Burjuvazi kimi ülkelerde öfkesini kusmaya devam edecek; burjuvazi oralarda en iyi insanları, sosyalizmin en iyi temsilcilerini yok etmeye daha yeni yeni başlıyor. Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht’in beyaz muhafızlar tarafından acımasızca katledilmesi bunu gösteriyor. ”

“Komünist Enternasyonal kongrelerinin ve Yürütme
Komitesi’nin bütün kararları, üye bütün partiler için bağlayıcıdır. Şiddetli iç savaş koşullarında faaliyet yürüten Komünist Enternasyonal, İkinci Enternasyonal’den çok daha merkeziyetçi bir tarzda örgütlenmelidir. Komünist Enternasyonal ve onun Yürütme Komitesi, doğal olarak, çalışmalarının her alanında, tek tek her partinin mücadele ettiği ve çalışma yürüttüğü farklı koşulları dikkate almalı ve bütün partiler için bağlayıcı kararları ancak bu tür kararların mümkün olduğu meselelerde benimsemelidir. ”

“İçinde bulunduğumuz çağın sloganları kaçınılmaz olarak şunlardır ve şunlar olmalıdır: Sınıfların ortadan kaldırılması, bu amacı gerçekleştirmek adına proletarya diktatörlüğü, özgürlük ve eşitlikle ilgili küçük burjuva demokratik önyargıların acımasızca teşhir edilmesi ve bu önyargılara karşı amansız bir savaş. Bunu anlamayan biri, proletarya diktatörlüğünü, Sovyet hükümetini ve Komünist Enternasyonal’in temel ilkelerini de anlamamıştır.”

“Komünist Enternasyonal, siyasal tutumlarından bağımsız olarak belli ifadelerin altına imza atmaya hazır olan herkese, her koşul altında özgürlük ve eşitlik tanıyamaz. Komünistler açısından böyle bir şey yapmak hem teorik açıdan hem de pratik siyaset açısından en az ‘emek demokrasisinin sınırları içinde’ özgürlük ve eşitliğin tanınması kadar ölümcüldür.”

(Vladimir İlyiç Lenin, arka kapak)

 

Türkçesi: Ferit Burak Aydar
278 sayfa
1. basım: Temmuz 2011
Fiyatı: 20 TL
Teori: 13
Agora Kitaplığı: 325

 

Agora Kitaplığı, Ferit Burak Aydar‘ın derlediği ve çevirdiği edisyonlarla Lenin Külliyatı yayınlamayı sürdürmektedir. Şu ana değin 22 kitaba ulaşan Lenin Külliyatı’ndan çıkan diğer kitaplar şunlardır:

Nereden Başlamalı (2015)

• Sosyalizm ve Savaş (2014)
• Bolşevikler İktidarı Ellerinde Tutabilecekler mi? (2014)
• Emperyalist Ekonomizm – Marksizmin Bir Karikatürü (2014)
• Bolşevikler Devrime Gidiyor (2013)
• Köy Yoksullarına – Sosyalistler Ne İster? (2013)
• Bütün İktidar Sovyetlere (2013)
• 1917 Şubat Devrimi (2012)
• Ulusların Kaderlerini Kendilerinin Tayin Hakkı (2012)
• Friedrich Engels (2011)
• Proleter Devrimi ve Dönek Kautsky (2011)
• Uzaktan Mektuplar (2011)
• Nisan Tezleri (2011)
• Kronstadt’dan Parti İçi Muhalefete (2010)
• Karl Marx (2010)
• ‘Sol’ Komünizm – Bir Çocukluk Hastalığı (2010)
• Sosyalizme Geçiş Döneminde Ekonomi (2010)
• Ne Yapmalı (2010)
• Bolşevikler ve Proletarya Diktatörlüğü (2010)
• Sovyet İktidarı ve Dünya Devrimi (2010)
• Emperyalizm (2009)
• Yenilgicilik ve Enternasyonalizm (2009)
• Devlet ve Devrim (2009)