Kızkardeşleşmek
≡ Menu

Kızkardeşleşmek

Çelişkili muhteşemin fotoğrafını yapmak kolaydır. Fakat bunu anlatmak, dilin farklı bir mecrasına çekmek zordur. Cihat Duman’ın serüveni bu çabayla başladı. Ya da Pişman Değilim ilk yayınlandığında şiir kamusu çok şaşırmadı fakat umutla baktılar Duman’ın şiirine. Kızkardeşleşmek ise ilk kitabın açtığı cepheyi biraz daha genişletti. Kitabın içine girebilmek için Murat Üstbal’ın söylediklerine kulak verelim:

books_cihatduman_final

Duman şiiri gerçekliğin temsil krizi yaşadığı noktada kuruluyor. Temsil krizinin ortaya çıkışı nasıl diyalektik gereğiyse Duman da kent hayatının akışkanlığı içinde yakalıyor kavramsal donmayı. Şair tıpkı Baudelaire’in pasajları mesken tutması gibi metropolün en yoğun, hareketli ve çeşitlilik arz eden mekânı olan İstiklal Caddesi’ni mesken bellemiş. Bu da çelişkinin ve katılaşmanın çabuk fark edilip tepki koyulmasını hızlandırıyor. Duman şiirini bu ‘hız’ durumu içinde değerlendirmek gerekir.  Bu hız karşılığını kitabın başlığından içeriğine kadar eylemsellik ve yoğun fiil kurgusuyla buluyor. Öyle ki kitabın başlığı bile sonradan oluşturulmuş bir fiilimsi: ‘kızkardeşleşmek’. Hatta kitabın ilk şiiri başlı başına eylemlerden kurulu: ‘Adamın Biri Sanki Roman Karakteri Değilmiş Gibi Çay Ocağına Oturdu’.

“Ve bu ilk şiirle birlikte kendi ötekilik politikasını ortaya koyuyor ilk dizesiyle: ‘konumuz başkasızlık’ diye başlayarak. İkinci dizedeki Duman şiirlerinde etkin bir şekilde görülen cinsel vurgu eylem haline dönüşerek: ‘gel oturalım kucağıma bişeyler ayıplayalım’ der demez kurulan tuzağı da anıştırır. Öteki üzerindeki emelleri hareketli bir zeminde karşılar. Zaten üçüncü dizedeki: ‘yürümesi rica olunan düşünür kimdi söyle bakayım’ deyişi hareket olgusunu teorik ve pratik algıladığını, daha doğrusu yaşamın akışkanlığında değer kazanan bir praxisin dinamiğinde algıladığını düşündürüyor.”

 

80 sayfa
3. basım: Ekim 2014
1.-2. basım: 2012 (Pan)
Fiyatı: 10 TL
Şiir: 5
Agora Kitaplığı: 462

 

Cihat Duman‘ın Agora’dan çıkan diğer şiir kitapları:

Ya da Pişman Değilim (2014)
Bir Fil Müddeti (2014)

Yorumunuzu buraya yazabilirsiniz