≡ Menu

Kısa Film Senaryosu

Sinemanın gelmiş geçmiş en büyük ustalarından Sergei Eisenstein‘ın burada okura bir kitap şeklinde sunulan “Kısa Film Senaryosu” metninin kaynağı, 2. Dünya Savaşı başladığında ‘kısa filmler hazırlama’nın Sovyet sinemasının karşısına bir görev olarak dikilmesinin sonucudur.

Kendi saptamasıyla “Sovyet sinemasının önüne daha önce gelmemiş bulunan bu ‘kısa film repertuarı hazırlama’ görevi” karşısında Eisenstein, genç öğrencilere düzenli dersler vermekte olduğu Devlet Sinematografi Enstitüsü’nde ‘büyük bir savaş sırasında’ kısa film çekmenin temel özelliklerinin neler olması gerektiğine kafa yorar ve bu çabalarını öğrencileriyle paylaşmaya özen gösterir.

Elinizdeki bu kitap da, Eisenstein‘ın Nazilerin 22 Haziran 1941’de Sovyetler Birliği’ni işgal etmelerinden sonraki aylarda verdiği iki derste yaptığı konuşmaların ve somut örneklerin analizi üzerinden öğrencileriyle yaptığı tartışmaların metnidir.

 

Türkçesi: Osman Akınhay

75 sayfa

1. basım: Haziran 2008

Fiyatı: 13 TL

Sinema: 27

Agora Kitaplığı: 208

 

Agora Kitaplığı’ndan çıkan diğer senaryo kitapları:

Bir Senaryo Yazmak (Michel Chion)

Senaryo Kuramı (Semir Aslanyürek)

Senaryo Yazarları İçin Psikoloji (William Indick)

Profesyonel Dizi Yazarlığı (Gülden Çakır)

Senaryoda Unutulmaz Karakterler Yaratmak (Linda Seger)

İleri Senaryo Yazma Teknikleri (Linda Seger)

 

 

 

Eisenstein‘ın Agora Kitaplığı’ndan çıkan diğer eserleri:

• Film Biçimi (2014)
• Film Duyumu (2014)
• Sinema Dersleri (2006)