≡ Menu

AGORA KİTAPLIĞI GENEL LİSTESİ
(tek dağıtım: Punto, www.puntokitap.com)

DÜNYA EDEBİYATI

Azizler ve Alimler (Terry Eagleton) 20 TL

Ayna Korkusu (Tarık Ali) 20 TL

Nar Ağacının Gölgesi (Tarık Ali) 25 TL

Palermo’da Bir Sultan (Tarık Ali) 20 TL

Selahaddin’in Kitabı (Tarık Ali) 25 TL

Altın Kelebeğin Gecesi (Tarık Ali) 25 TL

Cennetin Kökleri (Romain Gary) 28 TL

Şafakta Verilmiş Sözüm Vardı (Romain Gary) 25 TL

Uçurtmalar (Romain Gary) 25 TL

Polonya’da Bir Kuş Var (Romain Gary) 20 TL

Biletiniz Buraya Kadar (Romain Gary) 20 TL

Kadının Işığı (Romain Gary) 13 TL

Onca Yoksulluk Varken (Emile Ajar) 22 TL

Yalan-Roman (Emile Ajar) 20 TL

Koca Tembel (Emile Ajar) 20 TL

Kral Salomon’un Bunalımı (Emile Ajar) 22 TL

Ekotopya (Ernest Callenbach) 20 TL

Virginia Woolf ile Vita Sackville-West Mektuplaşmaları (Louise DeSalvo-Mitchell Leaska) 30 TL

 

EDEBİYAT KURAMI

Jorge Luis Borges’le Konuşmalar (der. Richard Burgin) 25 TL

Gabriel Garcia Marquez’le Konuşmalar (der. Gene H. Bell-Villada) 25 TL

Ursula K. Le Guin’le Konuşmalar (der. Carl Freedman) 23 TL

William Faulkner’la Konuşmalar (der. M. Thomas Inge) 25 TL

Anais Nin’le Konuşmalar (der. Wendy M. Dubow) 25 TL

Modern Epik (Franco Moretti) 25 TL

Türk Romanı – İlk Dönem, 1872-1900 (Robert P. Finn) 20 TL

Türk Romanının Doğuşu (Güzin Dino) 20 TL

Türk Romanının Kökenleri ve Gelişimi (Ahmet Ö. Evin) 25 TL

Satürn Yıldızı Altında (Susan Sontag) 20 TL

Yoruma Karşı (Susan Sontag) 30 TL

Görme Duyusu (John Berger) 30 TL

Afili Kalem (Selim Özgül) 20 TL

 

TÜRKÇE EDEBİYAT

Ölülerimiz Bir Tutar Bizi (Osman Akınhay) 15 TL

 

ŞİİR

Kürt Şiiri Antolojisi (Selim Temo) 100 TL

Jübile – Toplu Şiirler (Selim Temo) 20 TL

Se Deng (Kürtçe şiirler) (Selim Temo) 10 TL

Kızkardeşleşmek (Cihat Duman) 10 TL

Ya da Pişman Değilim (Cihat Duman) 10 TL

Bir Fil Müddeti (Cihat Duman) 10 TL

Sağanak Fotoğraf (Ferhat Fuzuli) 12 TL

 

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

Parçalanmış Zamanlar (Eric J. Hobsbawm) 30 TL

Eşkıyalar (Eric Hobsbawm) 25 TL

Dünyanın Kökeni: Vajina (Jelto Drench) 25 TL

Orgazmın Mahrem Tarihi (Jonathan Margolis) 25 TL

Pusudaki Ten (Mehmet Ergüven) 20 TL

Sultanlar Devrinde Oğlanlar (Halit Erdem Oksaçan) 25 TL

Hemcinsine Tutkun Bedenler (Halit Erdem Oksaçan) 18 TL

Ruhun Bedeni (Selim Temo) 20 TL

 

 SİYASET İNCELEME

Türk Modelinin Çöküşü (Cihan Tuğal) 30 TL

İşte Bu Her Şeyi Değiştirir – Kapitalizm, İklime Karşı (Naomi Klein) 50 TL

Şok Doktrini (Naomi Klein) 45 TL

Dünya Nasıl Değişir (Eric Hobsbawm) 30 TL

Geleneğin İcadı (Eric Hobsbawm-Terence Ranger) 30 TL

Fransız Devrimi’ne Bakış (Eric Hobsbawm) 20 TL

Küreselleşme Demokrasi ve Terörizm (Eric Hobsbawm) 20 TL

Anarşizm Üzerine (Noam Chomsky) 25 TL

Devlet ve Anarşi (Mihail Bakunin) 20 TL

Çağdaş Bilim ve Anarşi (Pyotr A. Kropotkin) 25 TL

Ekmeğin Fethi (Pyotr A. Kropotkin) 20 TL

Anarşizm Neyi Savunur? (Emma Goldman) 13 TL

Yeni Orta Sınıf – ‘Sinik Stratejiler’ (Ali Şimşek) 20 TL

İslam Devleti’nin Yükselişi – IŞİD ve Yeni Sünni Ayaklanması (Patrick Cockburn) 15 TL

“Kadro” Dergisi ve İktisadi Devletçilik (Halit Erdem Oksaçan) 25 TL

GEZİ DİRENİŞİ KİTAPLARI

The Occupy/İşgal Et (Noam Chomsky) 10 TL

Dünyadaki İsyanların Anlamı (Slavoj Zizek) 8 TL

Hakikat Kazanacak! (Tarık Ali) 8 TL

Gezi’nin Yükselişi, Liberalizmin Düşüşü (Cihan Tuğal) 9 TL

Gezi Direnişi: Türkiye’nin ‘Enteresan’ Başlangıcı (Foti Benlisoy) 10 TL

Gezi Ruhu – Bir İsyanın Halesi (Osman Akınhay) 10 TL

Kent Hakkı’ndan İsyan’a (E. Ahmet Tonak) 8 TL

Twitler ve Sokaklar – Sosyal Medya ve Günümüzün Eylemciliği (Paolo Gerbaudo) 20 TL

Gezi’nin Ufkundan: Liberal Demokrasinin Krizi, Kamusallık ve Sol (Şükrü Argın) 15 TL

 

TARİH

Tarih Üzerine (Eric Hobsbawm) 35 TL

Modern Ortadoğu Tarihi (William L. Cleveland) 45 TL

Osmanlı İmparatorluğu’nda Reform (Roderic Davison) 40 TL

 

DÜŞÜNCE-FELSEFE

Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi (Alan Swingewood) 35 TL

Varlık ve Zaman (Martin Heidegger) 40 TL

“Varlık ve Zaman” Kılavuzu (Kaan H. Ökten) 25 TL

Heidegger Kitabı (Kaan H. Ökten) 25 TL

Heidegger’e Giriş (Kaan H. Ökten) 20 TL

Muallakta Var Olmak (Kaan H. Ökten) 25 TL

Ölüm Kitabı (Kaan H. Ökten) 25 TL

TEORİ

Devlet ve Devrim (Vladimir İ. Lenin) 17 TL

Ne Yapmalı (Vladimir İ. Lenin) 18 TL

Emperyalizm (Vladimir İ. Lenin) 17 TL

‘Sol Komünizm’ Bir Çocukluk Hastalığı (Vladimir İ. Lenin) 15 TL

Nisan Tezleri  (Vladimir İ. Lenin) 13 TL

Karl Marx (Vladimir İ. Lenin) 12 TL

Yenilgicilik ve Enternasyonalizm (Vladimir İ. Lenin) 22 TL

Sovyet İktidarı ve Dünya Devrimi (Vladimir İ. Lenin) 22 TL

Bolşevikler ve Proletarya Diktatörlüğü (Vladimir İ. Lenin) 22 TL

Sosyalizme Geçiş Döneminde Ekonomi (Vladimir İ. Lenin) 17 TL

Kronstadt’dan Parti İçi Muhalefete  (Vladimir İ. Lenin) 17 TL

Uzaktan Mektuplar  (Vladimir İ. Lenin) 10 TL

Komintern – Dünya Devriminin Partisi (Vladimir İ. Lenin) 20 TL

Friedrich Engels  (Vladimir İ. Lenin) 10 TL

Proleter Devrimi ve Dönek Kautsky  (Vladimir İ. Lenin) 15 TL

Ulusların Kaderlerini Kendilerinin Tayin Hakkı  (Vladimir İ. Lenin) 16 TL

1917 Şubat Devrimi  (Vladimir İ. Lenin) 12 TL

Bütün İktidar Sovyetlere  (Vladimir İ. Lenin) 18 TL

Köy Yoksullarına – Sosyalistler Ne İster?  (Vladimir İ. Lenin) 9 TL

Bolşevikler Devrime Gidiyor (Vladimir İ. Lenin) 15 TL

Emperyalist Ekonomizm – Marksizmin Bir Karikatürü (Vladimir İ. Lenin) 9 TL

Bolşevikler İktidarı Ellerinde Tutabilecekler Mi? (Vladimir İ. Lenin) 10 TL

Sosyalizm ve Savaş (Vladimir İ. Lenin) 10 TL

Nereden Başlamalı (Vladimir İ. Lenin) 15 TL

Devrimci Maceracılık (Vladimir İ. Lenin) 18 TL

 

FEMİNİST KİTAPLIK

Dans Edemeyeceksem Bu Benim Devrimim Değildir (Emma Goldman) 13 TL

Kadınlar: En Uzun Devrim  (Juliet Mitchell) 8 TL

İhtiyaçlar Mücadelesi  (Nancy Fraser) 8 TL

Siborg Manifestosu (Donna Haraway) 8 TL

Marksizm’le Feminizm’in Mutsuz Evliliği  (Heidi Hartmann) 8 TL

Kadın ve Sosyalizm (August Bebel) 25 TL

 

BİYOGRAFİ-ANI

Bilinç Tene Kuşanınca, Günlükler 2 (Susan Sontag) 30 TL

Yeniden Doğan, Günlükler ve Defterler – 1 (Susan Sontag) 25 TL

İlk Yıllarım (Fidel Castro) 15 TL

Edith Piaf: Kaldırım Serçesi (Simone Berteaut) 30 TL

Bir Devrimcinin Anıları (Pyotr Kropotkin) 30 TL

 

SİNEMA

Senaryo Kitapları:

Bir Senaryo Yazmak (Michel Chion) 20 TL

Senaryo Kuramı (Semir Aslanyürek) 20 TL

Senaryo Yazarları İçin Psikoloji (William Indick) 25 TL

Kısa Film Senaryosu (Sergei Eisenstein) 13 TL

Profesyonel Dizi Yazarlığı (Gülden Çakır) 25 TL

Senaryoda Unutulmaz Karakterler Yaratmak (Linda Seger) 25 TL

İleri Senaryo Yazma Teknikleri (Linda Seger) 25 TL

Senaryoda Alt-Metin Yazmak (Linda Seger) 20 TL

İyi Bir Senaryoyu Harika Hale Getirmek (Linda Seger) 25 TL

Kısa Film Senaryosu Uygulamaları (der. Murat Soydan) 20 TL

Tarihi/Kuramı/İncelemeleri:

Sinemanın Arkeolojisi (C.W. Ceram) 30 TL

Sinema Sanatına Giriş (Nijat Özön) 30 TL

Sinemaya Giriş (Alim Şerif Onaran) 30 TL

Sessiz Sinema Tarihi (Âlim Şerif Onaran) 30 TL

Sinema Dersleri (Sergei Eisenstein) 20 TL

Film Duyumu (Sergei Eisenstein) 30 TL

Film Biçimi (Sergei Eisenstein) 30 TL

Sine-Göz (Dziga Vertov)  25 TL

Film Çekme Sanatı ve Sinemada Oyunculuk – Vsevolod Pudovkin (der. Richard Taylor) 25 TL

Sinema ve Televizyonda Görüntü Kurgusu (Aleksey G. Sokolov) 20 TL

Mühürlenmiş Zaman (Andrey Tarkovski) 25 TL

Tarkovski’den Sinema Dersleri (Semir Aslanyürek ) 20 TL

Cahiers de Cinéma’nın Kısa Tarihi (Emilie Bickerton) 20 TL

Radyo Kuramı ve Sinema Üzerine (Bertolt Brecht) 15 TL

Lacan Hakkında Bilmeyi Hep İstediğiniz Ama Hitchcock’a Sormaya Korktuğunuz Her Şey (Slavoj Zizek) 25 TL

Feminist Sinema ve Film Teorisi (Anneke Smelik) 25 TL

Kadın, İslam ve Sinema (Gönül Dönmez-Colin) 20 TL

Televizyonda Gerçeklik Algısı (Ozan Otan) 20 TL

Tanıklıklar Sineması – Belgesel Sinema Üzerine (Özgür İpek) 25 TL

Sinema ve Anarşizm (Richard Porton) 25 TL

Türkiye Sinemasında Tarih ve Siyaset (Hilmi Maktav) 20 TL

Yönetmen Sinemaları (Dünya)

Charlie Chaplin (der. Kevin J. Hayes) 25 TL

Sinematografi İnsan Yüzüdür (Ingmar Bergman ) 25 TL

Federico Fellini (Giovanni Grazzini) 22 TL

François Truffaut (der. Ronald Bergan) 23 TL

Şiirsel Sinema (Andrew Tarkovski) 25 TL

Kieslowski Kieslowski’yi Anlatıyor (Danusia Stok) 23 TL

Theo Angelopoulos (der. Dan Fainaru) 22 TL

Ken Loach ve Filmleri – Hangi Taraftasınız? (Anthony Hayward) 23 TL

Benim Adım Kes – Ken Loach Söyleşileri (der. Tolga Yalur) 23 TL

Stanley Kubrick (der. Gene D. Phillips) 25 TL

Woody Allen (Robert E. Kapsis – Kathie Coblentz ) 22 TL

Martin Scorsese (der. Peter Brunette) 25 TL

Michelangelo Antonioni (Bert Cardullo) 25 TL

David Lynch – ‘Tekinsiz’in Sineması (der. Chris Rodley ) 25 TL

Lars von Trier (Jack Stevenson) 22 TL

Sinema Tutkusu – Lars von Trier (der. Jan Lumholdt) 25 TL

Jim Jarmusch (der. Ludvig Hertzberg) 20 TL

Quentin Tarantino (der. Gerald Peary) 20 TL

Pedro Almodovar – Sınırsız Arzu (Paul Julian Smith) 25 TL

Bernardo Bertolucci (der. S. Bklarew) 25 TL

Yakın Plan Haneke (Thomas Asshauer) 20 TL

Luchino Visconti (Geoffrey Nowell-Smith) 25 TL

Jean-Luc Godard (David Sterritt) 25 TL

Alfred Hitchcock (der. Sidney Gottlieb) 25 TL

Peter Greenaway (der. Vernon-Marguerite Gras) 22 TL

Coen Kardeşler (der. William Rodney Allen) 23 TL

Luis Bunuel – Aydaki Adam (der. Tolga Yalur) 23 TL

Ülke/Bölge/Dönem Sinemaları

Devrim Sineması (Luda-Jean Schnitzer-M. Martin) 22 TL

Balkan Sineması – Alevler İçinde (Dina Iordanova)  25 TL

Filistin Sineması – Bir Ulusun Doğuşu (Hamit Dabaşi) 22 TL

İran Sineması (Hamit Dabaşi) 25 TL

Kürt Sineması (der. Müjde Arslan) (tükendi)

Üçüncü Sinema (Battal Odabaş ) 25 TL

Dünya Kadın Sinema Yönetmenleri (der. Gabrielle Kelly-Cheryl Robson) 30 TL

Biyografi/Hatıralar/Günlükler

Zaman Zaman İçinde (Andrey Tarkovski) 30 TL

Kurbağa Yağı Satıcısı (Akira Kurosawa) 23 TL

Büyülü Fener (Ingmar Bergman) 25 TL

Brando – Annemin Öğrettiği Şarkılar (Marlon Brando) 30 TL

Türk Sineması

Türk Sinemasının Kilometre Taşları (Şükran Kuyucak Esen) 20 TL

Muhsin Ertuğrul’un Sineması (Âlim Şerif Onaran) 25 TL

Cadde-i Kebirde Sinema (Giovanni Scognamillo) 20 TL

1940’lı Yılların Türk Sineması (Esin Berktaş) 25 TL

Ö. Lütfi Akad (Âlim Şerif Onaran) 20 TL

‘Rejisör’ Atıf Yılmaz (Der. Müjde Arslan) 20 TL

Filim Bir Adam: Ertem Eğilmez (Derleyen: Cem Pekman) 22 TL

Bütün Filmleriyle Yılmaz Güney (Agâh Özgüç) 25 TL

Zeki Ökten- Yeşilçam’da Özgün Bir Yönetmen (Şükran Kuyucak Esen) 25 TL

Ömer Kavur – Sinemamızda Bir ‘Auteur’ (Şükran Kuyucak Esen) 30 TL

Feyzi Tuna – Her Film Bir İmtihandı (Dilara Balcı) 25 TL

Yeşilçam’da Unutulmayan Yüzler – Starlar (Mesut Kara, 2013) 20 TL

Yeşilçam Hatırası (Mesut Kara, 2014) 20 TL

Artizler Kahvesi (Mesut Kara, 2013) 20 TL

Sinema ve 12 Eylül (Mesut Kara, 2012) 20 TL

Türk Sinemasında Kürtler (Müslüm Yücel) 20 TL

 

TİYATRO

Bir Aktör Hazırlanıyor (Konstantin Stanislavski) 25 TL

Bir Karakter Yaratmak (Konstantin Stanislavski) 25 TL

Sanat Yaşamım (Konstantin Stanislavski) 35 TL

Oyuncunun El Kitabı (Konstantin Stanislavski) 17 TL

Tiyatro Üzerine (Vsevolod Meyerhold) 25 TL

Modern Tiyatronun Toplumsal Önemi (Emma Goldman) 22 TL

Piyes Yazma Sanatı (Lajos Egri) 30 TL

Epik Tiyatro (Bertolt Brecht) 25 TL

Oyun Sanatı ve Dekor (Bertolt Brecht) 17 TL

Epik Tiyatro Üzerine Üç Metin (Walter Benjamin) 8 TL

Politik Tiyatro (Erwin Piscator) 27 TL

Yoksul Bir Tiyatroya Doğru (kolektif) 20 TL

Matmazel Julie (August Strindberg) 10 TL

Bir Bebek Evi – Nora (Henrik İbsen) 10 TL

Antigone (Jean Anouilh) 10 TL

Çıkmaz Sokak (Şahabeddin Süleyman) 10 TL

Bütün Oyunları – 1 (Bertolt Brecht) 40 TL

Bütün Oyunları – 2 (Bertolt Brecht) 40 TL

Bütün Oyunları – 3 (Bertolt Brecht) 40 TL

Bütün Oyunları – 4 (Bertolt Brecht) 40 TL

Bütün Oyunları – 5 (Bertolt Brecht) 40 TL

Bütün Oyunları – 6 (Bertolt Brecht) 40 TL

Bütün Oyunları – 7 (Bertolt Brecht) 40 TL

Bütün Oyunları – 8 (Bertolt Brecht) 40 TL

Bütün Oyunları – 9 (Bertolt Brecht) 40 TL

Türkiye’de Kadınlarla Ezilenlerin Tiyatrosu (Jale Karabekir) 25 TL

Azizim – Aziz Nesin (Kemal Kocatürk) 10 TL

Kemal Kocatürk – Toplu Oyunları  1 (Kemal Kocatürk) 20 TL

Kemal Kocatürk – Toplu Oyunları 2 (Kemal Kocatürk) 20 TL

Kemal Kocatürk – Toplu Oyunları 3 (Kemal Kocatürk) 20 TL

 

MÜZİK

Paralellikler ve Paradokslar (Edward Said-Daniel Barenboim) 20 TL

Müzikal Nakışlar (Edward Said) 17 TL

 

FOTOĞRAF

Fotoğrafın Kısa Tarihi (Walter Benjamin) 10 TL

Fotoğraf Üzerine (Susan Sontag) 25 TL

Başkalarının Acısına Bakmak (Susan Sontag) 18 TL

Anlatmanın Başka Bir Biçimi (John Berger – Jean Mohr) 30 TL

Robert Capa (Richard Whelan) 25 TL

Magnum (Russel Miller) 25 TL

“National Geographic”i Doğru Okumak (C. A. Lutz – J. L. Collins) 25 TL

Belgesel Fotoğraf ve Fotoröportaj (Özcan Yurdalan) 25 TL

Bir İsyanı Fotoğraflamak (Özcan Yurdalan) 40 TL

SANAT/SANAT KURAMI

Kriz ve Kritik (Ali Şimşek) 20 TL

Eleştiriyi Çalmak (Ali Şimşek) 20 TL

 

MEKTUP

Sevgiliye Mektuplar (Rosa Luxemburg) 20 TL

 

SEYAHAT/GEZİ

Bir Seyyahın Kaybolma Kılavuzu (Özcan Yurdalan) 23 TL

Atların Denizi – Moğolistan Yolculuğu (Özcan Yurdalan) 25 TL

Ahşap Fanus – İran Yolculuğu (Özcan Yurdalan) 25 TL

Mavi Çöl – Pakistan Yolculuğu (Özcan Yurdalan) 25 TL

Namaste – Hindistan Yolculuğu (Özcan Yurdalan) 30 TL

Naûre Çarkı – Suriye Yolculuğu (Özcan Yurdalan) 25 TL

Sagarmatha Eteklerinde – Nepal Yolculuğu (Özcan Yurdalan) 23 TL

En Uzak Batı – Fas Yolculuğu (Özcan Yurdalan) 25 TL

Aşkın Hüzünlü Kentleri (Ümit Otan) 15 TL

‘Adalar Denizi’ne Yolculuk – Yunan Adaları (Ümit Otan) 30 TL

Ege Kıyıları – Assos’tan Knidos’a (Ümit Otan) 30 TL

 

ÇİZGİ ROMAN

Che-Biyografik Çizgi Roman (Spain Rodriguez) 17 TL

Tehlikeli Kadın Emma Goldman’ın Çizgi Romanı (Sharon Rudahl) 17 TL

Lenin – Yeni Başlayanlar İçin (Richard Appignanesi – Oscar Zarate) 17 TL

Troçki – Yeni Başlayanlar İçin (Tarık Ali) 17 TL

 

ÇOCUK KİTABI

Küçük Prens – Erhan Kayaalp çevirisi (Antoine de Saint-Exupery) 10 TL

AURA KİTAPLARI

Kadınlar İçin Sigarayı Bırakmanın Kolay Yolu (Allen Carr) 20 TL

Bebeğinize Nasıl Okuma Öğretirsiniz (Glenn-Janet Doman) 20 TL

Gece Boyunca Uyumak (Jodi A. Mindell) 25 TL

Çocuk Eğitimi Sanatı – Montessori Yöntemi (Emel Çakıroğlu Wilbrandt) 35 TL

Çocukta Dış Disiplin mi? İç Disiplin mi? (Thomas Gordon) 30 TL

Hayat Boyu Flört (Zig Ziglar) 25 TL

Başarı İçin Stratejiler (John C. Maxwell – Jim Dornan) 20 TL

Stres Yönetimi (Arthur Rowshan) 20 TL

Müşteri İlişkileri Yönetimi (Prof. Dr. Yavuz Odabaşı) 22 TL

Kotler ve Pazarlama (Philip Kotler) 35 TL

Rekabet Stratejisi (Michael E. Porter) 40 TL

Girişimcilik Tutkusu (Michael E. Gerber) 25 TL

Ben Nereden Geldim? (Peter Mayle) 20 TL

Bana Neler Oluyor? (Peter Mayle) 20 TL

Balanced Scorecard (Robert S. Kaplan – David P. Norton) 35 TL

Potansiyelinizi Arttırın – Korku ve Endişeyi Yenmek (Joseph Murphy) 20 TL

Potansiyelinizi Arttırın – Özgüven ve Özsaygı Kazanmak (Joseph Murphy) 17 TL

Potansiyelinizi Arttırın – Yaşamı Zenginleştirmek (Joseph Murphy) 15 TL

8’inci Alışkanlık – Bütünlüğe Doğru (Stephen F. Kovey) 30 TL

Kuantum Bilgeliği ve Tasavvuf (Haluk Berkmen) 30 TL

Kadınlar İçin Taocu Sevişme Sırları (Mantak Chia – Maneewa Chia) 30 TL

Kabul Etmenin Özgürlüğü (Bert Hellinger – Gabriele ten Hövel) 20 TL

 

MESELE DERGİSİ CİLTLERİ

Mesele Dergisi – 2007 Cildi… 40 TL
Mesele Dergisi – 2008 Cildi… 40 TL
Mesele Dergisi – 2009 Cildi… 40 TL
Mesele Dergisi – 2010 Cildi… 40 TL

 

 ***

UCUZ SERİ KİTAPLAR

TÜRKÇE EDEBİYAT

Gün Ağarmasa (Osman Akınhay) 4 TL

Ölüme Bakmak (Osman Akınhay) 3 TL

Şapkasız Yalanlar (Süheyla Acar) 5 TL

Koşarken Yavaşlar Gibi (Şöhret Baltaş) 5 TL

Yağmurun Yedi Yüzü (Süheyla Acar) 5 TL

Dehşetin Yüzü (Ömer Fevzi Nursöz, 2013) 3 TL

Mağluplar (Mehmet Taşdemir) 5 TL

Kirlihanımlar (Semra Topal) 4 TL

Derdim Yeter Sakin Ol (Işıl Özgentürk) 2 TL

Anisya’nın Evi (Mehmet Taşdemir) 2 TL

Öteki Öyküler (Kadir Konuksever) 2 TL

Kösem Sultan (Aslı Eke) 5 TL

Balkondaki Adam (Hasan Cüneyt Bozkurt) 2 TL

Düş Esintisi (Ömer Fevzi Nursöz) 3 TL

DÜNYA EDEBİYATI

 

Haymarket – 1 Mayıs’ın Romanı (Martin Duberman) 7 TL

Suikastçı (Helmut Ortner) 3 TL

Hürrem Sultan (Catherine Clement) 4 TL

EDEBİYAT KURAMI

Bir Edebi Teoriye Soyut Modeller (Franco Moretti) 3 TL

Orhan Pamuk Edebiyatı Sempozyum Tutanakları 4 TL

Türk Şiirinde Taşra (Selim Temo) 7 TL

Edebiyatta Ölüm ve İntihar (Müslüm Yücel) 7 TL

Walter Benjamin ya da Devrimci Bir Eleştiriye Doğru (Terry Eagleton) 7 TL

Joseph Conrad ve Otobiyografide Kurmaca (Edward Said) 5 TL

 

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

Metafor Olarak Hastalık / AIDS ve Metaforları (Susan Sontag) 5 TL

Aydınlıkta Görmek (Mehmet Ergüven) 4 TL

Sırdaş Görüntüler (Mehmet Ergüven) 4 TL

Davetsiz İzleyici (Mehmet Ergüven) 3 TL

Kültür ve Direniş (Edward Said) 5 TL

Cinsellik Görsellik Pornografi (Hasan Bülent Kahraman) 10 TL

Kültür Tarihi Affetmez (Hasan Bülent Kahraman) 5 TL

SİYASET-İNCELEME

Devrimciler (Eric Hobsbawm) 10 TL

Sokak Savaşı Yılları (Tarık Ali) 5 TL

Düello: Amerikan Gücünün Uçuş Rotasındaki Pakistan (Tarık Ali) 3 TL

Karayip Korsanları (Tarık Ali) 3 TL

Komünizm Düşüncesi (Tarık Ali) 2 TL

Bana Yalan Söyleme (John Pilger) 7 TL

21. Yüzyılın İlk Devrimci Dalgası (Foti Benlisoy) 10 TL

Hugo Chavez ve Devrimde Devrim (Masis Kürkçügil)  3 TL

Avrupa Birliği ve Türkiye (Mehmet Uğur)  5 TL

Türk Demokrasisinin Analizi (Turan Güneş) 5 TL

Türk Sağının Türk Sorunu: Milliyetçi Hareket Partisi  (E. B. Arıkan) 4 TL

İslam’a Karşı Laiklik (Oliver Roy) 2 TL

Türkiye’de Sosyal Demokrasi (Derya Kömürcü) 5 TL

Obama ve İmparatorluk (Fidel Castro) 3 TL

Küresel Krizin Anatomisi (Hayri Kozanoğlu) 3 TL

Güleryüzlü Frankoculuğun Dramı (Osman Can) 3 TL

Türk Siyasetinin Yapısal Analizi – II (Hasan Bülent Kahraman) 6 TL

New Left Review-2007 Türkiye Seçkisi 5 TL

New Left Review-2008 Türkiye Seçkisi  5 TL

Sokaktaki İnsanın ‘İmparatorluk’ Rehberi (Arundhati Roy) 3 TL

Ya Çek Defteri Ya Cruise Füzesi (Arundhati Roy) 3 TL

Dünyada Barış Süreçleri ve Kürt Sorunu İçin İpuçları (Vicenç Fisas) 4 TL

Obama Sendromu – İçeride Teslimiyet, Dışarıda Savaş (Tarık Ali) 4 TL

Çekirgeleri Dinlemek (Arundhati Roy) 5 TL

Dağılmış Cumhuriyet (Arundhati Roy) 3 TL

GÜNCEL SİYASİ MESELELER

Müzakerelerden Üyeliğe: AB-Türkiye Gündemi (Mehmet Uğur) 4 TL

Küresel Isınma ve İklim Krizi (Ömer Madra) 5 TL

Yaşlanan İnsanlık, Gençleşen Kapitalizm (Şükrü Argın) 4 TL

TARİH

‘Baki’ İlk Selam – Çerkes Ethem (Emrah Cilasun) 7 TL

Mustafa Suphi ve Yoldaşlarını Kim Öldürdü? (Emrah Cilasun) 7 TL

Emperyalizm ile Bolşevizm Arasında Türkiye (Bülent Gökay) 5 TL

Taliban (Ahmed Raşid)  6 TL

FEMİNİST KİTAPLIK

Salome’nin Kız Kardeşleri  (Toni Bentley) 4 TL

Gölgenin Kadınları  (Berat Günçıkan) 4 TL

BİYOGRAFİ-ANI

Paris ‘68: Bir Devrim Denemesi (Hıfzı Topuz) 5 TL

Anarşist Portreler (Paul Avrich) 7 TL

Ölüm Denizinde Yüzmek (David Rieff) 3 TL

Turan Güneş’in Siyasal Kavgaları (Akın Simav) 2 TL

Bir Levantenin Beyoğlu Anıları (Giovanni Scognamillo) 7 TL

SİNEMA

Pier Paolo Pasolini (Selahattin Yıldırım) 5 TL

Jean Seberg (Maurice Guichard) 7 TL

Romy Schneider – Aktrisin İkili Hayatı (Bernard Pascuito) 7 TL

Muhsin Mahmelbaf (Hamid Dabaşi) 5 TL

Öteki’nin Sinemaları (Gönül Dönmez -Colin ) 7 TL

Aynadan Yansıyan Hatıralar (Erden Kıral) 5 TL

Yeşim Ustaoğlu – Su, Ölüm ve Yolculuk (Mizgîn Müjde Arslan) 5 TL

Beynelmilel (Sırrı Süreyya Önder) 5 TL

Fırtına/Bahoz (Kazım Öz) 5 TL

Türk Sinemasında Rumlar (Gül Yaşartürk) 4 TL

Türk Film Yönetmenleri Sözlüğü (Agâh Özgüç)  5 TL

Türk Sineması ve Arabesk (Ahsen Yalvaç) 4 TL

Türk Sinemasının Kadınları (Agah Özgüç) 5 TL

Amatör Kamera Gerçekliği (Selda Hızal) 4 TL

FOTOĞRAF

SANAT

Resimde Estetik Süreç (Zehra Çiçek) 4 TL

MEKTUP

Turgenyev’in Mektupları (Ivan Turgenyev) 5 TL

GEY-LEZBİYEN

Stonewall İsyanı (Martin Duberman) 5 TL

AURA KİTAPLARI

Çocuk Sağlığı Rehberi (Murat Tuncer) 3 TL

Beni Leylek Getirmedi (Mustafa Bahçeci-Aytun Aktan) 4 TL

Migren (Alexander Mauskas – Barry Fox) 3 TL

***

TÜKENEN KİTAPLAR

Issızlığın Ortası (Mehmet Eroğlu)

Mehmet – Fay Kırığı 1 (Mehmet Eroğlu)

Adını Unutan Adam (Mehmet Eroğlu)

Yürek Sürgünü (Mehmet Eroğlu)

Kusma Kulübü (Mehmet Eroğlu)

Zamanın Manzarası (Mehmet Eroğlu)

Geç Kalmış Ölü (Mehmet Eroğlu) 

Yarım Kalan Yürüyüş (Mehmet Eroğlu)

Yüz: 1981 (Mehmet Eroğlu)

Düş Kırgınları (Mehmet Eroğlu)

Belleğin Kış Uykusu (Mehmet Eroğlu)

Edebi Aforizmalar (Mehmet Eroğlu)

Emine – Fay Kırığı 2 (Mehmet Eroğlu)

Emine – Fay Kırığı 2 (cep boy) (Mehmet Eroğlu)

Kara Mesih (Ömer Fevzi Nursöz, 2012)

Meczup (Ömer Fevzi Nursöz, 2011)

Adsız Defter (Ömer Fevzi Nursöz, 2009)

Zapatista Hikayeleri (Subcomandante Marcos)

Friedrich Engels’in Asi Gençliği (Walter Baumert)

Ölüm Tüneli (Susan Sontag)

Rüyalarının Esiri (Susan Sontag)

Sacco ile Vanzetti (Helmut Ortner)

Cellat (Helmut Ortner)

Şiir Nasıl Okunur? (Terry Eagleton)

Kadının Halleri (der. Selahattin Yıldırım / şiir seçkisi)

Osmanlı-Türk Romanında Kürt İmgesi (Müslüm Yücel)

 

Homo Sermo Onis: İfade Eden İnsan (Sıdıka Yılmaz)

Berdel (Müslüm Yücel)

Kürtlerde Ölüm ve İntihar (Müslüm Yücel)

Oslo’dan Irak’a Yol Haritası (Edward Said)

Putin’in Rusyası (Anna Politkovskaya)

Bush Bağdat’ta (Tarık Ali)

İmparatorluk, Direniş ve İsyan (Tarık Ali)

Tank, Tüfek ve Cezaevi (Esra Açıkgöz)

Kıbrıslılık (der. Mehmet Hasgüler)

Sermayenin Dolambaçlı Yolları (Giovanni Arrighi – David Harvey)

Ulus-Devlet Marşını Kim(ler)  Söyler? (J. Butler – G. Spivak)

Devletin Şiddet Tarihi (Berat Günçıkan)

Osmanlı İmparatorluğu’nda Reform (Roderic H. Davison)

Linç Kültürünün Tarihsel Kökeni: Milliyetçilik (Murat Belge)

Hümanizm ve Demokratik Eleştiri (Edward Said)

Ölüm Kitabı (der. Kaan H. Ökten)

Leonardo da Vinci (Serge Bramly)

Ulrike Meinhof (Jutta Dilfurth)

Tanya: Che Guevara’yla Bolivya’da Gizli Görevde (Ulises Estrada)

Birçok Hayat Yaşadım (Aleksandra Kollontay)

Che’li Anılar (Fidel Castro)

Taklit ve ‘Toplumsal Cinsiyet’e Karşı Durma (Judith Butler)

Toplumsal Cinsiyet: Faydalı Bir Tarihsel Analiz (Joan W. Scott)

10 Yönetmen ve Türk Sineması (Ertekin Akpınar)

Sinematografik Kentler (Mehmet Öztürk)

Türk Sinemasının Kadınları (Agâh Özgüç)

Sinema Edebiyat İletişim (Ayşe Koncavar)

Epik Tiyatro Üzerine Üç Metin (Walter Benjamin)

 

Siyasi Mektuplar – Rosa’dan Leo Jogiches’e (Rosa Luxemburg)

Çöpteki Çiçekler (James Miller)

Tina Modotti: Devrimci Fotoğrafçı (Margaret Hooks)

Klitorisin Sırrı (Rebecca Chalker)