≡ Menu

Kaos ve Halifelik

Cockburn genellikle çok karmaşık ihtilafların, krizlerin, değişken ittifakların ve kanlı savaşların yaşandığı bir bölgenin ortasında, önyargılara kapılmadan ve birinci elden tanıklıklara dayanarak haber yapan bir gazeteci ve savaş muhabiridir. 2001 yılından günümüze kadar Ortadoğu’yu ve çevresini sarsan çatışmalarla ilgili haberleri benzersiz niteliktedir. Gerçeklikle bağdaşır değerlendirmeleri ve isabetli gözlemleriyle Batı’nın Afganistan ve Irak’taki işgallerinin sürdürülemeyeceğini, Libya’da isyancıların birbirlerine gireceklerini, Suriye’deki Sünni isyanının komşu ülke Irak’a sıçrayacağını öngörmüştür.

Cockburn’ün öngörülerinden herhalde en çarpıcısı, bölgedeki olsun uzak Batı’daki olsun çeşitli hükümetlerin ve istihbarat kuruluşlarının öyle bir tehdidin varlığını dahi tahmin edemedikleri bir zamanda, IŞİD’in büyük bir güç olarak ortaya çıkacağını yazmasıdır.

Kaos ve Halifelik, yazarın Afganistan, Irak, Libya ve Suriye’deki çatışmaların cephe hatlarından aktardığı bilgilerin, derinlikli analizler ve güncel yorumlarla harmanlanmış bir halidir. Yazar etnik kavgalar ve mezhep çatışmalarının da karanlığa ittiği tüm savaş bölgesinin trajedisini çok ayrıntılı ve etkileyici bir dille kaleme almıştır.

kaos kapak“Savaş muhabirliği yapmak kolay bir iştir fakat onu layıkıyla yapmak çok zordur. Savaş sürerken bir muhabirin yaptığı habere çok büyük talep vardır, çünkü melodramatiktir ve okurlar ve seyirciler açısından bir çekiciliği vardır o haberin. Ancak tuzaklar ve ölüm de kapıda beklemektedir çoğu zaman; deneyimli gazetecilerin bile hayatlarını kaybetmeleri, çok büyük hatalar yapmalarından değil, olayların içine çok sık girmelerinden ve sayısız kere tehlikeleri göze almalarından kaynaklanmaktadır. Üstelik, bunca badireyi atlattıktan sonra yaptıkları haberlerin bir de editörlerinin engeline takılma ihtimali söz konusudur…”

 

1. basım: Ağustos 2017

544 sayfa

Fiyatı: 35 TL

Sinema: 72

Agora Kitaplığı: 525

Yorumunuzu buraya yazabilirsiniz