≡ Menu

Kadınlar : En Uzun Devrim

“Kadınların durumu diğer toplumsal grupların durumlarına benzemez, çünkü bir bütünün, insan türünün yarısını oluştururlar. Kadınlar temeldir, yerleri doldurulamaz; bu yüzden, başka toplumsal gruplarla aynı şekilde sömürülmezler. Onların kaderlerini ölümcıl kılan da bu çelişkili konumlarıdır; temel bir önem taşımanın ve fiilen kenarda köşede kalmanın bir ve aynı zamanda gerçekleşiyor ve gerçekleşmekte olmasıdır.

“Feminizm bütün kadınları bütünsel bir ezilmişlikte birleştirir; yani, her kadını kapsar feminizm. Feminizm siyaseti, buna uygun olarak bütünsel bir saldırıdır.

“İlk işbölümü, ilk defa ezenlerin ve ezilenlerin ortaya çıkmasıydı; öte yandan, ilk işbölümü de kadınla erkek arasındaki işbölümüydü, haliyle, ilk ortadan kaldırılması gereken tahakküm şekli de bu eşitsizlik olmalıdır. Bu, şiirsel bir adalet anlayışı olacaktır…”

(arka kapak)

 

Türkçesi: Feraye Tınç, Gülnür Savran, Gülseli İnal, Şirin Tekeli, Şule Torun, Yaprak Zihnioğlu
73 sayfa
1. basım: Eylül 2006
Fiyatı: 8 TL

 

Agora’nın yayınladığı diğer feminist makale-kitaplar şunlardır:

 Marksizm’le Feminizm’in Mutsuz Evliliği (Heidi Hartmann)
 Toplumsal Cinsiyet: Faydalı Bir Tarihsel Analiz Kategorisi (Joan W. Scott)
• Siborg Manifestosu (Donna Haraway)
• İhtiyaçlar Mücadelesi (Nancy Fraser)
• Taklit ve Toplumsal Cinsiyete Karşı Durma (Judith Butler)