≡ Menu

Kadın ve Sosyalizm

“Kadının ve işçinin ortak yanı, ezilen olmalarıdır. Bu baskının biçimleri zaman içerisinde ve çeşitli ülkelerde değişik seyretmiştir, fakat baskı hiç kalkmamıştır.

kadin ve sosyalizm kapak dusuk coz

“Kadının ve işçinin konumunda ne kadar çok benzerlik görünse de, kadın, bir noktada işçiden ileridedir: Zira kadın, köleleş(tiril)en ilk insandır. Kadın, köle tarih sahnesine çıkmadan önce köle olmuştur. Her türlü toplumsal bağımlılık ve baskı, ezilenin ezene ekonomik bağımlılığından kaynaklanır. Kadın ilk zamanlardan beri bu konumdadır; insan toplumunun gelişim tarihi bize bunu gösteriyor.

“Erkeklere kalsa, kadın baş eğen taraf olmalı ve hep alttan almalıdır; kendini evle sınırlamalı ve geri kalan her şeyi ‘kâinatın efendisi’nin bilgi alanı olarak erkeğe bırakmalıdır. Kadın, düşünce ve eğilimleri söz konusu olduğunda kendini akla gelebilecek her yolla dizginlemeli ve babasının ya da kocasının kendisi hakkında vereceği kararı beklemelidir.

“Oysa artık dünyada giderek daha çok insan biliyor ki, kadın, tıpkı erkek gibi güçlerini geliştirmede ve özgürce kullanmada eşit hakka sahiptir; o da insandır ve kendi efendisi olarak kendi hayatı üzerinde tasarruf özgürlüğüne sahip olmalıdır. Onun kadın olarak doğmuş olma tesadüfü, bu konumunu asla etkilememelidir.

“İnsanlığın ilerlemesi, bir insanı bir başka insana, bir sınıfı bir başka sınıfa, bir cinsi bir başka cinse bağımlı ya da tutsak hale getiren her zincirin kırılmasıyla gerçekleşecektir.”

 

Türkçesi: Saliha Nazlı Kaya
526 sayfa
1. basım: Mart 2013
25 TL