≡ Menu

İşte Bu Her Şeyi Değiştirir – Kapitalizm, İklime Karşı

Küresel ısınma konusunda bildiğinizi sandığınız her şeyi unutun. Bu konudaki en rahatsız edici gerçek, küresel ısınmanın karbon salınımıyla ilgili bir şey olmadığıdır: Küresel ısınma doğrudan kapitalizmle ilgilidir. Bu konudaki en hayırlı gerçek ise, bu varoluş krizinden bataklığa sürüklenmiş ekonomimizi kökten dönüştürmekte faydalanabilme ve hakikaten daha iyi bir sistem kurabilecek olma ihtimalimizdir.

iste bu her seyi degistirir naomi klein

No Logo ve Şok Doktrini gibi kitapların yazarı olan Naomi Klein, İşte Bu Her Şeyi Değiştirir – Kapitalizm, İklime Karşı adını verdiği bu en kışkırtıcı çalışmasında, insanlığın şimdiye değin karşılaşmış bulunduğu en ağır tehdidi, yani ekonomik modelimizin dünya yüzündeki hayata karşı açtığı savaşı ele almaktadır.

Klein bu kitabında, iklimle ilgili tartışmaların etrafını sarmış olan bulutları dağıtan bir yol izlemiştir. Konu gündeme geldiğinde her vesileyle kâr ve büyüme saplantısı içindeki sistemimiz her gün toprağı daha derine kazdığında piyasanın bizi kurtaracağı anlatılmıştır bize. Keza, fosil yakıtlardan kurtulmanın da imkânsız olduğu söylenmiştir hep. Çünkü bu yolda atılması gereken ilk adımlar, ‘serbest piyasa’nın defterindeki her bir kuralın yok edilmesi (büyük şirketlerin gücünün dizginlenmesi, yerel ekonomilerin yeniden kurulması ve demokrasilerimizin yeniden güçlendirilmesi) anlamına gelecektir.

Bize yutturulmak istenen başka bir nokta, insanlığın bu zorlu görev karşısında ayağa kalmayı istemeyecek kadar açgözlü ve bencil bir yapıda olduğudur. Oysa günümüzde dünyanın her köşesinde, geleceğin ekonomisinden yana ve amansızca topraktan maden çıkarmaya karşı yürütülen mücadele, gerek şaşırtıcı gerekse esinlendirici boyutlarda çeşitli başarılar kazanmaktadır.

Klein’a göre, iklim değişikliği uygarlığa seslenen bir uyanma çağrısıdır; yangınların, sellerin, kasırgaların ve kuraklıkların diliyle iletilen güçlü bir mesajdır. İklim değişikliğine karşı olmanın elektrik ampullerimizi değiştirmekle alakası yoktur. Bu mücadele artık dünyayı değiştirmeyi kapsar; üstelik bu hedefe, dünyanın hiç birimizin güvende olmayacağı şekilde değişmesinden önce ulaşılmalıdır: Ya ileri sıçrayacağız, ya da olduğumuz yere yığılacağız.

Naomi Klein on yılda bir çağını yeniden tanımlayan kitaplar yazmaya devam ediyor. No Logo küreselleşmeyi yeniden tanımlamıştı. Şok Doktrini kemer sıkmaya bakış açımızı değiştirmişti. İşte Bu Her Şeyi Değiştirir ise bizi, içinde yaşadığımız kasırgalar çağıyla ilgili hayati tartışmayla yüz yüze getiriyor.

Yazarın web sitesi için bkz. http://www.naomiklein.org

 

Türkçesi: Osman Akınhay

652 sayfa

1. basım: Nisan 2015

Fiyatı: 50 TL

Siyaset: 69

Agora Kitaplığı: 477

 

Naomi Klein‘ın Agora’dan çıkan diğer kitabı:

Şok Doktrini – Felaket Kapitalizminin Yükselişi (2010)

 

Kitaba dair:

“Küresel Isınmayı Önleyemezsek Yok Olacağız” (Ümit Şahin, Radikal Kitap, 23 Mayıs 2015)

İklim Krizi ‘Demokratik’ mi, Yoksa ‘Hiyerarşik’ mi? (Sarphan Uzunoğlu, t24)

Yorumunuzu buraya yazabilirsiniz