≡ Menu

İleri Senaryo Yazma Teknikleri

“Elinizdeki kitap, ayrıntılar hakkındadır. Odaklanmış ve özgün bir hikâyesi olup, sayfaları su gibi akan bir senaryo yaratmak hakkındadır. Büyük oyuncuların kendilerini göstermelerine imkân tanıyacak bir senaryo yaratmak hakkındadır. Hikâye, karakter, tema ve üslûp gibi çeşitli öğeleri tutarlı bir bütün halinde birleştirecek bir senaryo yaratmak hakkındadır. Kısacası elinizdeki kitap, seyirciye dokunup onları saran, belki de süreç içinde hayatlarını dönüştüren hikâyeler yaratmak hakkındadır.”

490) ileri senaryo yazma teknikleri linda seger

“Ben bu kitabı, salt senaryo yazma tekniklerinin ve bunların niçin işe yaradığının bir çözümlemesiyle sınırlı görmüyor; kendi çalışmalarınıza yaklaşımlarınızda sizi farklı biçimde düşünmeye teşvik etmenin bir yolu sayıyorum. O yüzden kitap boyunca, ele aldığım filmlerle ilgili şu tür sorular sormayı uygun görüyorum: ‘Önerdiğim teknik(ler) işinize yaradı mı?’ ‘Kendiniz bu tekniği biraz daha farklı bir yaklaşımla uygulayarak daha etkili olacağınız kanısında mısınz?’”

“Açık söylemek gerekirse, ben hikâye anlatma sanatında daha fazla yenilik görmek istiyorum. Yeni türde hikâyeleri ifade edecek yeni konular ve yeni biçimler olmasını istiyorum. Harika bir senaryoyu ilk bakışta fark edecek, sadece farklı olan bir metin ile istisnai bir metin arasındaki farklılığı hemen sezecek daha fazla yapımcı olmasını istiyorum. Büyük sanat ve büyük zanaat görmek istiyorum.  Cesur ve ustaca senaryo metinlerine daha fazla saygı duyulduğunu görmek istiyorum…”

(Linda Seger)

 

Özgün adı: Advanced Screenwriting

Türkçesi: Osman Akınhay

292 sayfa

1. basım: Kasım 2015

Fiyatı: 25 TL

Sinema kitapları: 101

Agora Kitaplığı: 490

advanced-screenwriting***

Linda Seger‘in Agora’dan çıkan diğer senaryo kitapları:

İyi Bir Senaryoyu Harika Hale Getirmek (2016)

Senaryoda Alt-Metin Yazmak (2016)

• Senaryoda Unutulmaz Karakterler Yaratmak (2015)

 

Agora’dan çıkan başka senaryo kitapları:

Bir Senaryo Yazmak (Michel Chion)

Senaryo Kuramı (Semir Aslanyürek)

Senaryo Yazarları İçin Psikoloji (William Indick)

Kısa Film Senaryosu (Sergei Eisenstein)

Profesyonel Dizi Yazarlığı (Gülden Çakır)

Kısa Film Senaryosu Uygulamaları (Murat Soydan)

 

 

Yorumunuzu buraya yazabilirsiniz

Sonraki yazı:

Önceki yazı: