≡ Menu

İhtiyaçlar Mücadelesi

“Geç kapitalist refah devleti toplumlarında insanların ihtiyaçlarından konuşmak siyasal söylemin önemli türlerinden biridir. Bu yüzden feministler, devletin ailelerin günlük ihtiyaçlarını tedarik etmesi gerektiğini savunurlar.

“‘İhtiyaçlar’ deyimi feminizm gibi etkili ve kalıcı toplumsal dönüşümleri hedefleyen hareketler açısından ne gibi imkânlar veya engeller barındırmaktadır?

“Biz sosyalist-feministlerin geniş kapsamlı amacı, ihtiyaçları bir mesele olarak ele almanın özgürleştirici imkânlarını baskıcı olanlardan ayırt ederek, demokratik ve eşitlikçi bir toplumsal değişim ihtimallerinin aydınlatılmasına yardımcı olmaktır.”

(arka kapak)

 

Türkçesi: Aykut Tunç Kılıç
66 sayfa
1. basım: Eylül 2006
Fiyatı: 8 TL

 

Agora’nın yayınladığı diğer feminist makale-kitaplar şunlardır:

• Kadınlar: En Uzun Devrim (Juliet Mitchell)
 Marksizm’le Feminizm’in Mutsuz Evliliği (Heidi Hartmann)
 Toplumsal Cinsiyet: Faydalı Bir Tarihsel Analiz Kategorisi (Joan W. Scott)
• Siborg Manifestosu (Donna Haraway)
• Taklit ve Toplumsal Cinsiyete Karşı Durma (Judith Butler)